บทความใหม่

เคล็ดลับการทำ Instagram Marketing ให้ธุรกิจปัง!

เหล่านี้เองจึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำ Social Marketing มากขึ้น เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับธุรกิจและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อาทิเช่น Facebook และ Instagram

สร้างคอนเทนต์ให้เหมาะกับยุค Social!

เราก็อาจปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันได้มีการใช้คอนเทนต์เข้ามามีบทบาทในการทำการตลาด และรูปแบบคอนเทนต์ต่อไปนี้จะช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคให้มีความสนใจเพิ่มขึ้น

18 มีนาคม 2562 Sukanya.d Social Media Marketing

แนวโน้มการตลาด Social Media ปี 2019

แนวโน้มอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบในการตลาดของแต่ละธุรกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

16 มีนาคม 2562 Sukanya.d ธุรกิจออนไลน์ Instagram business

ธุรกิจของคุณเหมาะกับ Instagram หรือไม่?

ทุกธุรกิจอาจไม่ได้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเช่นกัน เราอาจจะต้องกลับมาสำรวจธุรกิจของตัวเองว่า กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ หรือสิ่งอื่นๆ นั่นเหมาะกับช่องทางใดมากที่สุด

15 มีนาคม 2562 Sukanya.d การสร้างแบรนด์

Brand Identity ที่ดีต้องมีอะไร

สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญในการทำธุรกิจ นั่นคือในเรื่องของ Brand Identity การสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ารู้จัก และให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการทำให้ธุรกิจที่จะพัฒนาและก้าวหน้า 

18 กุมภาพันธ์ 2562 Sukanya.d Social Media business
13 กุมภาพันธ์ 2562 Sukanya.d Marketing

Inbounding vs Outbound Marketing

เมื่อทำการตลาดเพื่อหวังที่จะให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ นักการตลาดจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องการทำการตลาดนี้ว่าแบบใดหรือประเภทใดที่จะทำให้การตลาดนั้นๆ เข้ากับธุรกิจมากที่สุด โดยการตลาดแบบ Inbounding และ Outbound นั้นก็มีข้อแตกต่างที่จะช่วยให้เราสามารถเ

มาทำความรู้จักลูกค้าในโลกยุคออนไลน์กันเถอะ

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้เราสามารถทราบถึงกลุ่มลูกค้าในยุคออนไลน์ในปัจจุบัน ทั้งนี้อาจจะต้องมองรวมไปถึงธุรกิจของเราด้วยว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเหล่านี้ด้วยหรือไม่ เพื่อให้การนำกลับไปพัฒนามีประโยชน์และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด