บทความใหม่

Google เผยการใช้งาน Application ของคนไทย

ประเทศไทยอาจเรียกได้ว่า เป็นประเทศที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย กลุ่มแอปพลิเคชั่นที่อยู่ในความสนใจของผู้ใช้งานจะช่วยให้เราทราบถึงความต้องการใช้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการทำการตลาดเกี่ยวกับธุรกิ

15 กันยายน 2561 Sukanya.d Application Mobile Application Smartphone iOS Android

Mobile Application แบ่งได้กี่ประเภท

สำหรับบทความนี้จะพามารู้จักกับประเภทของ Application ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดเป็นความรู้อย่างสูงสุด และประเภทของ Mobile application นั้นแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ Native Application, Hybrid Application และ Web Application

เคล็ดลับ Research เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

ช่วงเวลาก่อนที่เราจะทำแผนการตลาด นั้นจะต้องมีการทำสิ่งที่เรียกว่า Research หรือวิจัยเกี่ยวกับการตลาด ซึ่งการทำวิจัยนี้เองที่จะชวยเราสามารถวางแผนการตลาดอย่างได้ผล

13 กันยายน 2561 Sukanya.d Application iOS iPhone

20 Applications ยอดนิยมของคนไทยในปี 2018

ร่วมฉลองเดือนแห่งการครบรอบ 10 ปีของแอปสโตร์ โดยบริษัทแอ๊พซินท์ เอเจนซี่ทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่นในประเทศไทย ได้ทำการสรุปแนวโน้มของตลาดโมบายล์แอปพลิเคชั่นในประเทศไทยเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นประเภทธุรกิจต่างๆ เป็น 20 อันดับแอปพลิเคชั่นยอดนิยมในรอบ 10 ปี

7 เทรนด์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Social Media ในขณะนี้!

การทำการตลาดโดยเฉพาะในยุคดิจิทัล สิ่งที่เราเห็นกันจนกลายเป็นส่วนสำคัญของรูปแบบ Digital Marketing นั่นคือ Content Marketing และการใช้สิ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสื่อ ตามการนำเสนอ และการรับข่าวสารของผู้บริโภค รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ ซึ่งการเปลี

15 สิ่งที่คนไม่รู้เกี่ยวกับ Mobile Application (ตอนจบ)

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเกี่ยวกับ Mobile Application ว่ามีเรื่องที่มาเกี่ยวข้องหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งนี้บ้าง สำหรับบทความนี้จะพามารู้จัก Mobile Application กันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

15 สิ่งที่คนไม่รู้เกี่ยวกับ Mobile Application (ตอนที่ 1)

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเกี่ยวกับ Mobile Application ว่ามีเรื่องที่มาเกี่ยวข้องหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งนี้บ้าง สำหรับบทความนี้จะพามารู้จัก Mobile Application กันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

08 กันยายน 2561 Sukanya.d Social Media

6 ศัพท์สำคัญเกี่ยวกับ Data ในยุค Social 

Social Media ก่อให้เกิดข้อมูลหลากหลายมากมายที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ดังนั้นคำศัพท์ต่อไปนี้จะได้ช่วยให้เข้าใจความหมายและการมีอยู่ของ Data มากขึ้น และเป็นการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง