บทความใหม่

17 มกราคม 2562 Sukanya.d facebook เฟสบุ๊ก

สิ่งสำคัญในการเป็น Admin Facebook ที่ดี

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องมือสื่อสารบนโลกโซเชียลอย่างเฟสบุ๊กเป็นสิ่งยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่มีการใช้งาน การทำธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจที่ต้องการมีสื่อออนไลน์เอาไว้โปรโมทสินค้า หรือเป็นสิ่งเผยแพร่ข่าวสารให้กับกลุ่มลูกค้าได้เข้าใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

16 มกราคม 2562 Sukanya.d

แนะนำเว็บไซต์สร้างอาชีพสำหรับ Freelance

ด้วยความที่ Freelance มีอิสระเป็นที่ตั้งการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลก็ต้องมีความกระตือรือร้นและจริงจังมากขึ้น เนื่องจากการแข่งขันในวงการนี้นั้นมีสูงมาก ถ้าหากไม่เร่งทำการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลก็อาจจะทำให้พลาดโอกาสในด้านต่างๆ ไปได้

ทำอย่างไรให้ SME ยอดขายเติบโต

ปัจจุบันธุรกิจ SME นั้นมีมากขึ้นและเป็นที่น่าสนใจกับคนยุคใหม่ เมื่อใครๆ ต่างก็ทำธุรกิจมากขึ้นๆ แล้ว สิ่งที่หลายคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่คือการทำการตลาดในธุรกิจของตัวเอง เพื่อให้ถูกใจผู้บริโภค และให้ธุรกิจนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดเดาเอาไว้

14 มกราคม 2562 Sukanya.d

คำศัพท์ Business สำคัญที่ควรรู้ (ตอนที่ 2)

การที่เราทราบคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ จะถือเป็นการช่วยเพิ่มข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้เราสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งศัพท์พื้นฐานเหล่านี้ยังมีประโยชน์กับผู้ที่ได้มีโอกาสทำงานในองค์กรที่มีชาวต่างชาติหรือเป็นบริษัทของชาวต่างชาติ และมีศัพท์ใดท

11 มกราคม 2562 Sukanya.d

คำศัพท์ Business สำคัญที่ควรรู้ (ตอนที่ 1)

การที่เราทราบคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ จะถือเป็นการช่วยเพิ่มข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจให้เราสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งศัพท์พื้นฐานเหล่านี้ยังมีประโยชน์กับผู้ที่ได้มีโอกาสทำงานในองค์กรที่มีชาวต่างชาติหรือเป็นบริษัทของชาวต่างชาติ และมีศัพท์ใดท

09 มกราคม 2562 Sukanya.d

สร้าง About us เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

ส่วนหนึ่งในการทำเว็บไซต์คือการพรีเซนต์ธุรกิจและแนะนำตัวเองของธุรกิจผ่านเมนู About us บนเว็บไซต์ ถึงแม้จะเป็นการเขียนเพียงกลุ่มข้อความ แต่เนื้อหาภายในและสิ่งที่ต้องการนำเสนอ จะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาอ่านหรือลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือ และส่งผลดีต่อธุรกิจอีกด้วย

08 มกราคม 2562 Sukanya.d การตลาด Marketing

หา Testimonial เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

Testimonial คือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจมากขึ้น และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ และการที่มี Testimonial ที่มาจากลูกค้าอย่างมากมายหลากหลายก็จะสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากอย่างไรบ้าง

07 มกราคม 2562 Sukanya.d

เพิ่มทัศนคติที่ดี เพิ่มพลังการทำงาน

เชื่อหรือไม่ว่าทัศนคติที่เลวร้าย หรือสิ่งที่นำพาให้เราเกิดความทุกข์ จะส่งผลให้ศักยภาพในการพัฒนาตัวเองนั้นลดลง และทำให้สูญเสียโอกาสที่ดีในชีวิตไปได้อีกมาก