บทความใหม่

22 มกราคม 2565 Am

NFT คืออะไร? ใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้าง?

NFT หรือ Non-Fungible Token คือ Cryptocurrency ประเภทหนึ่ง เป็นเหรียญที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ แต่ละเหรียญมีลักษณะเฉพาะ มูลค่าไม่เท่ากัน NFT อื่นๆ ไม่สามารถทดแทนกันได้

22 มกราคม 2565 poom
21 มกราคม 2565 poom
20 มกราคม 2565 poom
20 มกราคม 2565 Am
19 มกราคม 2565 Am
19 มกราคม 2565 poom
18 มกราคม 2565 poom