30 มีนาคม 2563 yarinda
คำศัพท์อะไรบ้าง ที่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ก่อนจ้างทำเว็บไซต์

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ คุณอาจจะต้องพบเจอกับคำศัพท์เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์อย่างมากมาย ซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่เข้าใจได้ง่าย และนั่นจึงทำให้ในบทความนี้ได้รวบรวมคำศัพท์การทำเว็บจำนวนมาก ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่คิดจะทำเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องรู้

1. User Interface (UI)
คือบางสิ่งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัล ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่หน้าจอ แป้นพิมพ์ เสียงและแม้แต่แสงไฟ เป็นต้น ซึ่งหากจะให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ก็เช่น ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งส่วน UI ก็ได้แก่ ปุ่มกดเพื่อโพสต์ข้อความ รูปภาพ ช่องทางสำหรับเขียนสถานะข้อความ เป็นต้น

2. User Experience (UX)
User Experience (UX) คือประสบการณ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) และการเข้าถึง (Accessibility) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะถูกโยงในความหมายของการใช้งานของระบบงาน ที่มองถึงประสบการณ์การสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบงาน

3.Responsive Design
คือการทำเว็บไซต์ที่มีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น Desktop, Notebook, Tablet และ Mobile

4.Front-end
คือสิ่งที่แสดงผลอยู่บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งถูกสร้างมาจากภาษา HTML & CSS และอาจจะมี Java Script เข้ามาร่วมด้วย

5.Back - end
คือ Logic ที่ผู้ใช้งานอาจะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้จริง โดยถูกสร้างขึ้นจากภาษาอย่าง PHP, ASP, Ruby เป็นต้น ซึ่งนอกจากภาษาโปรแกรมมิ่งข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องของฐานข้อมูล (database) ที่เป็นอีกส่วนที่สำคัญสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลเยอะๆ

6.Wireframe
คือภาพร่างของเว็บไซต์ที่ทำขึ้นเพื่ออธิบายว่าแต่ละส่วนในแต่ละหน้านั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น รูปภาพ ข้อความ ไอคอน ปุ่ม ฯลฯ และแต่ละองค์ประกอบนั้นควรจะถูกจัดวางไว้ตรงไหน เพื่อเพื่อที่จะใช้สื่อสาร พูดคุย หาไอเดียให้ชัดเจน ก่อนที่จะลงมือออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม

7.Persona
คือหนึ่งในวิธีการทำการวิจัยผู้ใช้เพื่อให้เราได้เห็นภาพของกลุ่มผู้ใช้หรือลูกค้าเป็นภาพเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจผู้ใช้มากขึ้น ซึ่ง Persona นั้นส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยชื่อ อายุ อาชีพ อายุ รายได้ ตามด้วย พฤติกรรม (Behavior), ความต้องการ (Needs) และ เป้าหมาย (Goals) ที่เกี่ยวข้องกับโปรดักส์ของเรา

8.HTML & CSS
คือภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้เขียนหน้าเว็บไซต์ โดย HTML นั้นจะถูกใช้เป็นตัวกำหนดโครงสร้างและข้อมูลบนเว็บไซต์
ส่วนการให้เว็บมีหน้าตาที่สวยงามเหมือนที่ออกแบบมาจะเป็นการใช้ภาษาที่เรียกว่า CSS เพื่อเป็นตัวกำหนดรูปแบบของตัวอักษร รูปแบบของการจัดหน้า เป็นต้น