29 มกราคม 2563 yarinda
มือใหม่หัดทำเว็บไซต์ รู้จัก CMS กันหรือยัง ?

อย่างแรก เราต้องมารู้จักกับ CMS ก่อน ว่าคืออะไร 
CMS หรือ Content management System นั้นก็คือระบบจัดการข้อมูลทางด้านเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้กระทั่งวีดีโอต่างๆ โดยผู้ใช้ cms นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหรือพัฒนาเว็บไซต์อย่างใดทั้งสิ้น เพียงแค่เรารู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตแค่นั้น ก็ถือได้ว่ามีความเพียงพอต่อการใช้ CMS แล้ว

ข้อดีของ CMS
1.ผู้ใช้ระบบ cms นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิง Web Application ก็ได้
2.สะดวกต่อการจัดการข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์เพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ้าก็สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองออนไลน์ได้แล้ว
3.มีระบบจัดการที่เราสามารถหามาใส่เพิ่มได้มากมาย อย่างเช่น ระบบแกลลอรี่ และสามารถเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ได้ง่ายๆ เพียงแค่โหลดทีม (Theme) ของ CMS นั้นๆ

การประยุกต์ใช้ CMS 
ระบบ CMS สามารถนำมาประยุกต์ในงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างการนำซอฟต์แวร์ CMS มาประยุกต์ใช้งาน เช่น
• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ธุรกิจบันเทิง หนังสือพิมพ์ การเงิน การธนาคาร หุ้นและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล 
• การนำ CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ การนำเสนองานต่างๆขององค์กร
• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP กำลังได้รับความนิยมสูง
• การใช้ CMS ทำเป็น Intranet Web Site สร้างเว็บไซต์ใช้ภายในองค์กร

 

 


ที่มา : gotoknow