03 เมษายน 2563 yarinda เทคโนโลยี
เทคโนโลยีและพัฒนาการของเว็บไซต์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาดูกัน!

วิวัฒนาการของการพัฒนาเว็บไซต์ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อเทียบดูในยุคแรกๆ ของการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ในส่วนของการพัฒนาเว็บไซต์ในยุคก่อนนั้นต้องใช้เวลาและอาศัยเครื่องมือในการทำงานหลายตัว จึงจะทำให้เว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนาออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด  แต่ถ้าในสมัยนี้การพัฒนาเว็บไซต์นั้นใช้เวลาไม่นาน เพราะมีเครื่องมือที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกมากมาย

แต่ละยุคนั้นจะมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ยุคดังนี้

 

1.WEB 1.0
WEB 1.0 เป็นเว็บไซต์ในยุคเริ่มแรกมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm และ .html ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นบ้างแต่ไม่มาก 
ลักษณะของเว็บไซต์ในยุคนี้เจ้าของเว็บจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ซึ่งเจ้าของเว็บจะต้องมีความรู้ในการทำเว็บไซต์พื้นฐานด้วย
ส่วนในด้านของผู้ใช้งานจะมีหน้าที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพียงเท่านั้นไม่สามารถโต้ตอบได้ คล้ายกับการนั่งดูทีวีหรือฟังวิทยุนั่นเอง
เว็บไซต์ยุคแรกในการเขียนเว็บจะใช้ภาษา HTML ล้วนๆ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในหมู่นักเรียน และใช้สร้างโฮมเพจส่วนตัว บทความทางวิชาการ เป็นต้น

 

2.WEB 2.0
WEB 2.0 ได้มีการพัฒนาขึ้นให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น โดยที่สามารถสร้างเนื้อหา และนำเสนอข้อมูลต่างๆได้
โดยเว็บไซต์ในยุคนี้จะให้ความสำคัญกับผู้เยี่ยมชมมากขึ้น ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเว็บไซต์ได้ 
และข้อมูลภายในเว็บไซต์ก็จะมีการ update และพัฒนา ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว

 

3.WEB 3.0
WEB 3.0 มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจาก WEB 2.0 แต่มีความแตกต่างก็คือในยุคนี้ระบบคอมพิวเตอร์รู้จักการแก้ปัญหา คาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ได้
โดยผู้ใช้สามารถอ่าน เขียน จัดการ หรือเพิ่มข้อมูลได้อย่างอิสระมากขึ้น เว็บในยุคนี้เป็นตัวอย่าง web service ที่เห็นเด่นชัด
เช่น Microsoft Passport ส่วนภาษาที่ใช้เป็นตัวกลางในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสคือ XML นั่นเอง

 

4.WEB 4.0
เว็บไซต์ในยุค 4.0 พัฒนาจาก web 3.0 ให้มีมากกว่าการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตรรกวิทยา มีการเรียกกันว่า “A Symbiotic web” เป็นเว็บที่ทำงานแบบ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งมีความฉลาดมากกว่าเว็บไซต์ในยุค 3.0 WEB 4.0 จะสามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน และทำการวิเคราะห์ สืบค้น ประมวลผล นำเสนอเนื้อหาและข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด และยังสามารถทำงานได้แทบจะทุก อุปกรณ์หรืออาจจะช่วยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ได้ อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเอง


การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานหรือคลุกคลีในวงการพัฒนาเว็บไซต์ก็ตาม แต่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันที่เราไม่ควรมองข้าม

 


ที่มา : am2bmarketing