07 มิถุนายน 2564 yarinda
เทรนด์ท่องเที่ยวไทย เปลี่ยนไปหลัง COVID-19

เทรนด์ท่องเที่ยวของคนไทยในปัจจุบันนี้ แย่างที่ทุกคนเรียกกันว่า  #เที่ยวทิพย์  ยังคงมีอยู่ แต่หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นแล้ว การท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมแรกๆ ที่เชื่อว่าจะได้รับความนิยมกลับมาอย่างรวดเร็วแน่นอน 

ซึ่งประเด็นนี้ Agoda ได้ทำการสำรวจในประเด็น "เทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2021" โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
- ระบุตัวเลือกการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
- จำกัดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
- เสนอสิ่งจูงใจทางการเงินแก่ผู้ให้บริการที่พักที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างพื้นที่คุ้มครองให้มากขึ้นเพื่อจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
- เลิกใช้ผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกในห้องพัก และห้องน้ำแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

"จอห์น บราวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  Agoda" กล่าวว่า จากผลสำรวจเทรนด์การเดินทาง พบว่าตอนนี้ผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญกับการทำตามวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆ อย่างการปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศเมื่อออกจากห้องพัก และการลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง อีกสิ่งหนึ่งเราเห็นได้อย่างชัดเจนคือทั่วโลกมองว่ารัฐบาลต้องเป็นผู้นำในการบริหารจัดการการเดินทางท่องเที่ยว แต่ขณะเดียวกันหลายคนก็ตระหนักว่าความรับผิดชอบบางอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตนเองเช่นกัน

ทั้งนี้ ความต้องการที่จะเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังแพร่หลายมากที่สุดในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจากเกาหลีใต้ (35%) อินเดีย (31%) และไต้หวัน (31%) ขณะที่ ตัวเลขสำหรับทั่วโลกอยู่ที่ 25% และผู้คนอีก 35% กลับมีความปรารถนาดังกล่าวลดลง โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย (56%) ไทย (51%) และฟิลิปปินส์ (50%)

ส่วนข้อมูลที่น่าสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่…
- คนไทยส่วนใหญ่กังวลว่าการท่องเที่ยวมากเกินที่แหล่งท่องเที่ยวจะรับได้ การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการท่องเที่ยว และการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

- 30% ของคนไทยเชื่อว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รองลงมาด้วยหน่วยงานการท่องเที่ยว (25%) และภาครัฐ (24%)

- คนไทยส่วนใหญ่สัญญาว่า เมื่อไปท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น พวกเขาจะจัดการขยะของตนเองระหว่างการท่องเที่ยว ด้วยการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งให้น้อยลง (53%) มองหาที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ (37%) และปิดเครื่องปรับอากาศรวมถึงไฟเวลาออกจากห้องพัก (31%)

- แนวทางปฏิบัติที่คนไทยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางอย่างยั่งยืนมากที่สุด ได้แก่ การที่ที่พักใช้พลังงาน หรือแหล่งน้ำหมุนเวียน (31%) การใช้ผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (20%) และการใช้คีย์การ์ดจ่ายไฟในห้องพัก (15%)

- เมื่อถูกถามว่า มีแนวทางปฏิบัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนบ้าง คนไทย 47% ตอบการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 41% ตอบการอนุรักษ์สัตว์ และ 35% ตอบการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ

- มาตรการเพิ่มเติมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น คือ ระบุตัวเลือกการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน/เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย เสนอสิ่งจูงใจทางการเงินแก่ผู้ให้บริการที่พักที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานถึงขีดสุด และจำกัดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งของสายการบินหรือในที่พัก เป็นต้น