06 เมษายน 2564 yarinda
HOW TO SKYROCKET ENGAGEMENT ON YOUR WEBSITE (เปลี่ยนจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้กลายเป็นลูกค้า)

ปัญหาหลักที่นักธุรกิจและนักการตลาดทุกคนต้องเผชิญโดยเฉพาะกับบริษัทใหม่ๆนั้นก็คือ จำนวนของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นแต่ยอดขายเท่าเดิม จึงทำให้เกิดปัญหาหลักๆสำหรับนักธุรกิจ

การสร้างฐานให้ผู้คนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่เราจะทำอย่างไรล่ะ? ที่จะเปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้นให้เป็นลูกค้า สามารถทำได้หลายวิธีก็คือ.. 
- ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
- กรอกอีเมลสมัครรับข้อมูลข่าวสาร
- มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเว็บไซต์ 

แน่นอนว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวเดียว ก็คือต้องการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นมากกว่าผู้เข้าชม บทความนี้จะมาบอกวิธีที่คุณสามารถทำได้ ในการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้านั่นเอง 

- Streamline UX
สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับก็คือ การตรวจสอบความเร็วของเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์เครื่องที่ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต เป็นต้น ถ้าหากเว็บไซต์ของคุณมีระบบที่ช้า อย่าลืมว่า.. ผู้ใช้งานพร้อมจะออกจากเว็บไซต์คุณได้ทุกวินาที 

- Add Social Media Feeds
เพิ่มช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น ด้วยการเพิ่มฟีดโซเชียลมีเดียลงในเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถแวะดูบล็อกและร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ตลอดเวลา เช่น Facebook, Twitter และ Instagram และอีกมากมาย เมื่อคุณมีร้านหลายช่องทางก็สามารถเพิ่มโอกาสในการเพิ่มลูกค้าได้มากขึ้นเช่นกัน 

 

 

- Start the Conversation with a Chatbot
การเพิ่ม Chatbot ลงไปในเว็บไซต์ เปรียบเสมือนมีพ่อค้าแม่ค้าพร้อมรอคุยกับลูกค้าโดยตรงได้ตลอดเวลา จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเว็บไซต์ของคุณ และข้อดีของ Chatbot อีกอย่างก็คือ คุณสามารถรวบรวมบทสนทนากับลุกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ ว่าลูกค้าต้องการอะไร กลุ่มเป้าหมายว่วนมากคือใคร คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างการตลาดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นอีกด้วย 


ปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์มีส่วนสำคัญในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ การสร้างช่องทางที่แข็งแกร่ง บวกกับการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เว็บไซต์มี Traffic ที่ดี เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์ โอกาสที่จะขายสินค้าหรือบริการย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย  ทำให้ธุรกิจออนไลน์เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

 

 

 

 

 

ที่มา : customerthink