12 กันยายน 2566 นักเขียนนิรนาม
ผลสำรวจผู้บริโภคคนไทยพบ 68% คาดหวังว่า ร้านค้าจะเข้าใจความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขา

เมื่อไม่นานที่ผ่านมาเซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้เปิดตัวรายงาน "State of the ConnectedCustomer" ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด โดยรายงานนี้ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค เช่น 

 1. ความคาดหวังของลูกค้า

 2. แนวโน้มเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

 3. อิทธิพลของเทคโนโลยี "AI" การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

 

สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในครั้งนี้ จำนวน 14,300 ราย ใน 25 ประเทศ (และจากประเทศไทย 650 ราย)

 

ผลการสำรวจ

 • พบว่าผู้บริโภคชาวไทยกว่า 68% คาดหวังว่าร้านค้าจะเข้าใจความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขา

 • 93% พบว่า มีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น 

 

ประสบการณ์คือตัวแปรสำคัญ?

เนื่องจากท่ามกลางการแข่งขันที่สูง "ประสบการณ์" จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญ ที่ทำให้แบรนด์ต่างๆ มีโอกาสในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นในหลายช่องทาง ที่นอกเหนือไปจาก "ราคา" ที่ต้องตอบโจทย์ลูกค้า...

 • ผู้บริโภค 87% บอกว่าประสบการณ์ที่แบรนด์มอบให้ มีความสำคัญพอๆ กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการให้บริการที่ได้รับ

 • 70% ตัดสินใจเปลี่ยนแบรนด์ที่ใช้บริการอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีที่ผ่านมา 

 

เหตุผลหลักที่ผู้บริโภคชาวไทยตัดสินใจเปลี่ยนแบรนด์คืออะไร?

 • ข้อเสนอที่ดีกว่า

 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์

 • ความสะดวกสบายในการใช้บริการ

 • ความสนใจด้านเทคโนโลยี Generative AI

 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการเข้ามาของ AI?

จากผลสำรวจ ผู้บริโภคชาวไทยมีความสงสัยใคร่รู้ มีความรู้สึกตื่นเต้น และมีความหวังเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว!!

 

ดังนั้นเมื่อ AI มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคต่างคาดหวังความโปร่งใสในเวลาที่บริษัทต่างๆ หันมาใช้ AI มากยิ่งขึ้น 

 • 91% กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือ ต้องสามารถรู้ได้ว่าขณะที่รับบริการ พวกเขากำลังสื่อสารกับ AI หรือมนุษย์

 • 77% มีความกังวลเกี่ยวกับบริษัทที่ใช้ AI ว่า AI อาจถูกใช้งานอย่างไร้จริยธรรม

 • 61% กล่าวว่า หากพวกเขาได้เห็นว่า AI ถูกนำมาใช้อย่างไรบ้าง พวกเขาจะเกิดความรู้สึกไว้วางใจการใช้งาน AI มากขึ้น 

 

“อามิท ซักซีน่า” รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียน เซลส์ฟอร์ซ ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า…

“ความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุให้บริษัทต่างๆ ต้องไม่หยุดพัฒนาคุณภาพในการบริการผ่านการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เช่น AI ที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาของธุรกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า”

 

 

 

 

 

 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: prachachat.net