10 มกราคม 2563 yarinda website
ALT ATTRIBUTE ห้ามมองข้ามเด็ดขาด !

Alt Attribute คืออะไร?
คือข้อความ หรือคำอธิบายรูปภาพบนเว็บไซต์ ที่เราต้องใส่ในส่วนของ image tag บางคนอาจเรียกว่า Alt Tag หรือ Alt image 
หน้าที่หลักก็คือ ช่วยบอกว่ารูปภาพนี้คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับบทความ และเว็บไซต์อย่างไร ในกรณีที่รูปภาพบนเว็บไซต์ไม่แสดง Alt Attribute ก็จะทำให้เรารู้ได้ว่ารูปที่ไม่แสดง หรือมีปัญหาคือรูปอะไร เมื่อเราสามารถใส่คำอธิบายลงในรูปภาพได้นั้น หมายความว่า เราสามารถใส่ Keyword ลงไปในส่วนนี้ได้ด้วยนั่นเอง!

หลักการใส่ Alt Attribute
การใส่คำอธิบายควรใส่ให้ตรงกับรูปภาพ ถ้าหากเราใส่คำอธิบายไม่ตรงกัน เมื่อเกิดปัญหารูปภาพจะไม่แสดง อาจทำให้คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์เกิดความเข้าใจผิดได้ แต่ในกรณีที่รูปบางรูปใช้เพื่อตกแต่งเว็บไซต์ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่คำอธิบายลงไป สามารถเว้นว่างได้เลย

นอกจากนี้ การใส่ Keyword ใน Alt Attribute ยังส่งผลต่อการค้นหาด้วยภาพโดยตรงอีกด้วย เพราะ Google Search ไม่ได้มีแต่การค้นหาเว็บไซต์ แต่เราสามารถค้นหารูปภาพได้ด้วย และที่สำคัญเราไม่ควรใส่คำอธิบาย Alt Attribute ซ้ำกันทุกรูป หากมีรูปภาพที่คล้ายกันหลายๆรูป ควรใส่ข้อความให้มีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างความชัดเจน และให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

 

 

ที่มา : graphicbuffet