22 มกราคม 2563 yarinda Blog
BLOG

บล็อก (Blog) คือเว็บไซต์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเขียนไดอารี่ หรือบันทึกส่วนตัว ซึ่งหมายถึง จะมีการลำดับข้อมูลการเขียน ของใหม่จะอยู่ด้านบนสุด ของเก่าจะเลื่อนลงไปด้านล่างเสมอ บล็อกสามารถเขียนข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง วีดีโอ ได้เช่นเดียวกับเว็บไซต์
ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากเราใช้ฟรี ไม่ต้องเสียเงิน จุดเด่นที่สำคัญของ Blog คือ จะมีระบบที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ โดยผ่านทางระบบ Comment ของบล็อก

Blog สามารถทำอะไรได้บ้าง
-ทำBlog เป็นเว็บไซด์ส่วนตัว เพื่อแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้อื่นๆ เช่น บันทึกไดอารี่
-เขียนBlog เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ นำเสนอสิ่งที่ตนเองรู้ หรือสิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่น
-สร้างBlog ทำเป็นเว็บไซด์เพื่อใช้ในการโปรโมทธุรกิจ ร้านค้า บริการต่างๆ
-ใช้Blog ในการทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)
นอกจากนี้ Blog ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อหารายได้จาก Internet Marketing อีกด้วย

เครื่องมือในการพัฒนาบล็อกที่น่าใช้งานมากที่สุด ณ ขณะนี้คือ WordPress เพราะใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างมาก มีคนนิยมใช้ ดังนั้นเวลามีปัญหาทำให้สามารถหาผู้ช่วยได้ไม่ยาก และที่สำคัญเว็บไซต์นี้ก็พัฒนาจาก WordPress เช่นเดียวกัน

 


ที่มา : jojho