20 กันยายน 2562 Pittchakorn Big Data
DATA ใช้สร้างยอดขายได้อย่างไร ? 


ในยุคแห่งข้อมูลนี้ใครสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าย่อมได้เปรียบ โดยข้อมูลที่สามารถเก็บได้นั้นมากจากช่องทางหลักๆคือการซื้อขายสินค้าออนไลน์ล้วนเเต่ถูกเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปใช้วิเคราห์ต่อไป วันนี้เราจึงขอนำเสนอการใช้ข้อมูลในการสร้างยอดขาย จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

ใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการทำโฆษณา
การใช้ข้อมูลในการระบุกลุ่มเป้าหมายนั้น ทำให้เกิดประโยชน์ในการโฆษณา เนื่องจากโลกออนไลน์นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย หากเลือกให้คนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายให้เห็นโฆษณาของคุณ แน่นอนว่าคนที่ไม่สนใจจะต้องปิดทิ้งทันทีที่ปิดได้ทำให้ไม่เกิดประโยชน์เลย ซึ่งต่างจากการที่ทราบกลุ่มเป้าหมายเเละยิงโฆษณาให้พวกเขาเห็นบ่อยๆ เเน่นอนว่าหากเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างง่ายดายนั่นเอง

เข้าใจขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า
ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เเล้วนั้นจะทำให้รู้พฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจ เช่น ธรุกิจของนาย ก มีการซื้อสินค้าใน Facebook หรือ ธุรกิจของนาย ข มีการซื้อสินค้าผ่านทาง Instagram ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เจ้าของธรุกิจตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องนั้นเอง

ใช้ออกแบบคอนเทนต์ และการขาย
การขายสินค้าจากเรื่องราวนั้นเป็นการเพิ่มยอดขายอย่างหนึ่ง ซึ่งการจะสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ในการขายจะต้องทราบกลุ่มเป้าหมาย เเละทราบเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวคอนเทนต์ รูปแบบ ความสั้นยาวของคอนเทนต์ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีผลกับการออกแบบคอนเทนต์ทั้งหมด






ที่มา : stepstraining