เพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาด กระตุ้นยอดขาย เพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ


เมื่อทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือเกี่ยวข้องกับอะไร การทำการตลาดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ยอดขายของเรา ขยับ และพัฒนาเพิ่มมากขึ้นได้ หลายธุรกิจได้มีการวางแผนการตลาดเพื่อพิชิตใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องพึ่งพาอาศัยในส่วนของกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ รวมไปถึงกระแสต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการทำสิ่งต่างๆ ด้วย และกลยุทธ์ต่อไปนี้ที่จะช่วยส่งเสริมการตลาดให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

1.กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)
การจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น การจัดแสดงสินค้า การแลกซื้อสินค้า โดยเป็นการมุ่งไปยังกลุ่มลูกค้า ให้เกิดความสนใจในสินค้าเป็นหลัก ทำให้เกิดความต้องการในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากพ่อค้าปลีก ส่งผลให้พ่อค้าปลีกต้องการสินค้าเพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้า เป็นต้น

2.กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)
การใช้กลยุทธ์ที่ผลักสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่พ่อค้าปลีก (คนกลาง) ด้วยวิธีการให้พนักงานขายสินค้านั้นนำสินค้าไปยังช่องทางต่างๆ โดยที่มีผลตอบแทนให้ถ้าหากมีการขายสินค้าถึงเป้าหมาย เพื่อให้พนักงานขายเกิดความกระตือรือร้นในการขายสินค้ามากขึ้น การให้รางวัลตอบแทน เช่น การเลื่อนตำแหน่ง หรือเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้า เป็นต้น

3.กลยุทธ์ผสม (Push and Pull Strategy)
กลยุทธ์ผสมในที่นี้หมายถึงการนำกลยุทธ์ข้างต้น ทั้งสองมาผสมกันนั่นเอง กล่าวคือ การนำการตลาดที่ส่งเสริมการขายทั้งพ่อค้าคนกลางและพนักงานขาย มาร่วมกันให้ผลลัพธ์ทางการตลาดแข็งแรงและได้ผลที่ดีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การผลักดันให้ร้านค้าปลีกนำสินค้ามาโชว์ และการใช้คูปองเพื่อการชิงโชค เพื่อให้ดึงดูดการซื้อขายของลูกค้า และพนักงานขายให้โปรโมชั่นที่ดีต่อร้านค้าปลีก เป็นต้น เหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตลาดที่คึกคักมากขึ้น
ที่มา : 1belief