เพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคต่อไปนี้


เมื่อเราทำธุรกิจออนไลน์ การติดตามผลลัพธ์ในการทำการตลาดหรือโปรโมทสิ่งต่างๆ นั้นจะส่งผลให้เราได้ทราบผลลัพธ์ได้ไวมากขึ้น ทำให้มีหนทางที่จะปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป และเทคนิคต่อไปนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการทำการตลาดต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจออนไลน์ของเราประสบความสำเร็จและมีผลกำไรที่มากขึ้น

1.เพิ่มประสิทธิภาพอีเมลใบเสร็จรับเงิน
เราอาจมีใบเสร็จรับเงินทางอีเมลเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขาย แต่การที่เราเพิ่มข้อมูล เช่น การแลกซื้อ หรือส่วนลดท้ายใบเสร็จ จะทำให้เกิดการกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่ง หรือการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น ในระยะเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ในท้ายใบเสร็จ เป็นต้น

2.สร้างแบบสำรวจความคิดเห็น และให้ลูกค้าตอบคำถาม
การสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์จะช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สินค้าของเราตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด อาจจะขอความร่วมมือจากการตอบแบบสอบถามด้วยการแลกส่วนลดหรือได้รับของกำนัล ก็จะช่วยให้ลูกค้าให้ความร่วมมือมากขึ้น

3.ส่งข่าวสารทางอีเมลให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำ
เพราะเนื่องจากว่าลูกค้าซื้อสินค้าของเราเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้ว การที่แจ้งข่าวสารส่วนลดให้กับลูกค้าประจำจะช่วยให้เกิดการซื้อขายที่รวดเร็วมากขึ้น 

4.ตรวจสอบข้อมูลในตะกร้าสินค้าที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อ
ผู้ซื้อส่วนใหญ่ชอบที่จะเลือกดูสินค้าออนไลน์ แต่ไม่สรุปการสั่งซื้อ และสถิติได้บอกว่าการทำในลักษณะนี้มีมากถึง 70% ดังนั้นการตรวจสอบเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างแรงจูงใจในการซื้อขายสิ่งที่ลูกค้าสนใจ หรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ เช่นการลดราคา หรือโปรโมชั่นต่างๆ ก็จะช่วยให้ปิดการขายได้ไวขึ้น

5.สร้างวิดีโอสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์
การมีวิดีโอในการใช้งานผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งข้อมูลประกอบต่างๆ ก็มีส่วนช่วยในการตัดสินใจด้วย

6.แสดงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า
การเพิ่มข้อมูลของสินค้าที่ใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องกันเอาไว้ จะช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าได้เห็น และทำให้เกิดความสนใจได้ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขายได้ดี

7.มีการใช้ Social Media โปรโมทร่วมด้วย
ปัจจุบันมีการใช้งาน Social Media อย่างมากและหลากหลายทั่วประเทศ ดังนั้นการใช้ Social Media เป็นช่องทางหนึ่งในการขายสินค้าออนไลน์ก็ถือว่าช่วยให้กระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

8.สร้างแคมเปญให้มีการแนะนำการใช้ไปยังเพื่อนๆ
เพราะการซื้อสินค้าของคนส่วนใหญ่ ก็จะมีการบอกต่อๆ กันแบบปากต่อปากอยู่ ในกรณีที่ถูกใจและได้ผลลัพธ์ที่ผู้บริโภคท่านนั้นต้องการจริงๆ และการสร้างแคมเปญ การตลาดแบบปากต่อปาก (Word-of-Mounth Marketing) ก็จะช่วยให้ได้ลูกค้าใหม่ที่ง่ายและรวดเร็ว

9.ใช้ Chatbot
การช่วยให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้น จากการสอบถามผ่านทางกล่องข้อความ หรือแชทต่างๆ ก็จะช่วยให้ปิดการขายสินค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการสื่อสารด้วยข้อความถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกในเรื่องของเวลาและสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้แบรนด์และลูกค้าเชื่อความสัมพันธ์ต่อกันเพิ่มขึ้น

10.เพิ่มประสิทธิภาพการช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟน
การใช้สมาร์ทโฟนที่มีความครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ ทำให้เหล่าธุรกิจออนไลน์ทั้งหลายต้องคำนึงถึงการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย ว่าจะเข้าถึงในข้อมูลสินค้าและบริการของเราได้หรือไม่ อาจจะต้องมีหลากหลายแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกต่อลูกค้า เพื่อให้ประสิทธิภาพในการช้อปปิ้งในเอื้ออำนวยต่อธุรกิจของเราด้วยเช่นกัน และแนวโน้มของการซื้อขายออนไลน์ก็คาดว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากว่าความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ทำให้การซื้อขายผ่านสมาร์ทโฟนเป็นกระแสและมีความสำคัญมากในขณะนี้นั่นเอง


 

 ที่มา : vsharecontent