MARKETING 5.0 ลูกค้าสำคัญที่สุด


สังคมไทยได้เข้าสู่ยุค 4.0 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลายสิ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความเจริญที่ย่างกรายเข้ามาในเขตพื้นที่ส่งผลให้จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เมื่อมีการเคลื่อนไหวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปข้างหน้าและในอนาคตยุค 5.0 ก็จะต้องตามมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความเจริญมากขึ้นไป เช่นเดียวกันเรื่องของธุรกิจที่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดในสังคมไทยในขณะนี้ เนื่องจากว่าใครๆ ก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้ ไม่จำกัดเพศและวัย

เมื่อหลากหลายธุรกิจได้ผุดขึ้นยิ่งกว่าดอกเห็ด และล้มเหลวกันไปก็มาก ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องพบเห็นกันอยู่ประจำ ดังนั้นผู้ที่แกร่งที่สุดทางด้านการค้าก็จะทำให้อยู่รอดในสนามรบนี้ต่อไปได้ เหล่านักการตลาดทั้งหลายจึงต้องเร่งมือและทำให้ความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคไปอยู่ที่สินค้าของเรามากที่สุด ความรวดเร็วและมีคุณภาพคือสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่นี้ต้องการ และมีความจำเป็นอย่างมากที่เหล่านักการตลาดต้องเริ่มเอาใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเพื่อให้เกิดการติดต่อซื้อขายกันเกิดขึ้น

แน่นอนว่ายุค 5.0 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายแน่นอน เช่นเดียวกันกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ต้องการให้ตอบโจทย์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น คาดหวังในสินค้ารวมไปถึงการบริการจากกลุ่มผู้ขายอีกด้วย เมื่อหลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง นักการตลาดเปลี่ยน ผู้บริโภคเปลี่ยน เช่นกันส่งผลต่อ Digital Marketing เช่นกัน สิ่งสำคัญคือทำให้ผู้บริโภคแก้ปัญหา รวมไปถึงการโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เกิดการซื้อขายมากที่สุด จากชื่อเรื่องได้บอกว่า Marketing 5.0 ลูกค้าสำคัญที่สุด จึงจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดการแข่งขันในลักษณะของคุณภาพสินค้าและการให้บริการ จะทำให้กลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันมีมาตรฐานต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น และหากกลุ่มธุรกิจใดที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกันได้ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าอาจถูกลดบทบาทในตลาดการซื้อขายลงได้

การแก้ปัญหาและการโน้มน้าวใจลูกค้า ตามหลักการของ Booz & Company Analysis มีดังนี้
1. การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการค้าที่มีประสิทธิภาพ (Trade Promotion Effectiveness)
คือการจัดโปรโมชั่นรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ลูกค้าได้รับรู้และรู้สึกถึงความคุ้มค่า มากกว่าการได้รับโปรโมชั่นเพียงอย่างเดียว ต้องมีการปรับปรุงและบูรณาการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด และยกระดับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ทำการตลาดต่อไป

2. การมี Platform ข้อเสนอบนช่องทางดิจิทัล (Next-Generation Digital Deals Platforms)
การทำให้ช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆ ของธุรกิจนั้นสามรถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ อาจเป็นการสร้าง Content เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม Engagement ให้กับร้านและเพื่อให้เกิด Traffic ที่เพิ่มขึ้น

3. การสร้างความสัมพันธ์ทางการตลาด (Relationship Marketing)
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกถึงการบริการที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นกันเอง เกิดเป็นการไว้วางใจในแบรนด์สินค้า เป็นต้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบมีประสบการณ์ส่วนตัว (Personalized Experiences)

4. E-Commerce
สำหรับในส่วนของ E-Commerce จะเป็นมากกว่าการซื้อขายสินค้าระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค แต่จะเป็นการศึกษาลูก้าแบบเจาะลึกลงไป เรียนรู้เส้นทางเดินของลูกค้า Customer Journey ความต้องการส่วนใหญ่ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจากแบรนด์ของเรา รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลของนักการตลาดที่จะนำมาปรับปรุงธุรกิจของเราให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด และที่สำคัญคือการกระตุ้นยอดขาย อาจเป็นการออกแบบแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ ให้เกิดความน่าสนใจในการสานต่อระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค

 

 

 

 

 

ที่มา : stepstraining