09 เมษายน 2564 yarinda
SOCIAL LISTENING TOOLS

Social Listening Tools คือ “เครื่องมือที่คอยรับฟังเสียงของผู้บริโภคที่อยู่ในบนโลก Social ผ่านการ Monitor ดูความเคลื่อนไหวต่างๆ บนโลกออนไลน์” ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตจริงอยู่บนโลกออฟไลน์ แต่เราเลือกใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้นทุกวัน ผ่านการติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ ใช้ชีวิตทั้งสองโลกได้อย่างลงตัว

 

Social Listening Tools คือการดักฟังความคิดเห็น ความต้องการในเชิงลึก แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์อารมณ์ (Sentiment Analysis) วิเคราะห์แนวโน้มของความคิดเห็น (Trends Analysis) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้บริหารจัดการข้อมูลขนาดมหาศาลที่เรียกว่า BigData นั่นเอง ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อได้อย่างไม่รู้จบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ...
- การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Generating Leads)
- Customer Service
- ดู Feedback ของลูกค้า
- สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจและลูกค้า (Customer Engagement)
- Tracking Marketing Campaign
- วิจัยคู่แข่ง
-สร้าง Content

 

 

ทำไมต้องวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึกถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะการจำแนกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามเพศ อายุ หรือสถานที่อย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ ธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวิเคราะห์เข้าไปในเชิงลึกมากกว่าเดิม การวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจอารมณ์ และความรู้สึกของผู้บริโภค ว่าต้องการอะไร เหตุผลใดที่จะทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ พวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับอะไร หรือมีความเชื่อแบบไหน โดยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถนำมาใช้วางแผนการตลาดได้หลากหลาย 


เสียงของผู้บริโภคถือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต่อธุรกิจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆได้ดังนี้

Crisis Management
จัดการภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที คนพูดถึงแบรนด์ของเราในเชิงลบ SocialEnable สามารถจะแจ้งเตือนไปที่ E-mail ผู้ดูแล SocialMedia ของแบรนด์ได้ทันที  รวมถึงตรวจสอบที่มาของการกระจายข้อมูลว่าช่องทางใด มีระดับความรุนแรงของวิกฤตมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ Customer Service หรือฝ่ายอื่นๆเข้าไปจัดการได้ทันเวลา สามารถระงับหรือลดระดับความรุนแรงและทราบว่าข้อมูลกระจายไปที่ไหนบ้างบนโลก Online

Customer Insight  
สามารถนำไปทำเป็นกลยุทธ์ต่างๆโดยไม่ต้องออกไปทำ Research ให้เสียเวลาเลย เพราะเมื่อไหร่ที่มีคนพูดถึงแบรนด์ของเรา เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อได้เลย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจที่มีคนพูดถึงบนโลก Social

Competitive Analysis 
SocialEnable สามารถวิเคราะห์คู่แข่งได้ผ่านการใส่ Keyword หรือ Facebook FanPage ของคู่แข่งเพื่อ Monitor ว่าคู่แข่งมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ลูกค้าของเขาพูดถึงอะไร และจะทำให้เราตอบโต้หรือเลือกเดินเกมได้อย่างแม่นยำขึ้น

 

 

 

 

ที่มา : socialenable