18 กุมภาพันธ์ 2562 Sukanya.d Social Media business
สิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับ SOCIAL MEDIA ในการทำธุรกิจ


ใครก็ต่างให้ความสำคัญมากขึ้นเกี่ยวกับ Social Media เพราะถือเป็นช่องทางที่ดี สะดวกสบาย ง่ายต่อการเข้าถึง รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภค โดยใช้แพลตฟอร์มเพื่อสื่อถึงธุรกิจและให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะยังไม่ทราบว่าสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับ Social Media ที่เราควรระวังในการทำธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสีย หรือความเสียหายในธุรกิจต่อไป

1.ขาดตัวตนที่ชัดเจน
บางครั้งการมีจุดยืน หรือการบอกตัวตนที่ชัดเจนของตัวเอง เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้เข้าใจในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุด และเช่นกันการที่เห็นแบรนด์อื่นมีการทำการตลาดแล้วมีความดัง หรือเป็นที่รู้จักกันอย่างรวดเร็ว ก็ไม่ใช่ว่าจะไปนำมาใช้กับธุรกิจของเรา อาจจะต้องนำมาศึกษาาและนำมาปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบของธุรกิจเพื่อแสดงถึงจุดยืนให้มากที่สุด 

2.ไม่ให้ความสำคัญเรื่อง Content
ต้องยอมรับว่า Content ได้เข้ามามีบทบามในการทำการตลาดมากขึ้น โซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ก็ต่างต้องการ Content ที่เหมาะสมกับช่องทางโซเชียลนั้นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่ติดตามอยู่ได้สนใจในสินค้าของเรามากขึ้น อย่าลืมว่า Content ดีก็ทำให้ผู้บริโภคติดตามแบรนด์ของเราได้เช่นกัน ที่สำคัญคือควรเป็น Content ที่สดใหม่ น่าสนใจ และเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเราด้วย

3.ไม่ใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า
การให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภค หรือการค้นหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำความต้องการและรายละเอียดต่างๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจนั้นก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากขึ้น สามารถเพิ่มยอดขายและผลกำไรได้อย่างมหาศาล อีกทั้งวิธีการบอกต่อจากลูกค้าสู่ลูกค้าก็จะทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ยั่งยืนอย่างธรรมชาติ

4.ใช้แพลตฟอร์มเยอะเกินความจำเป็น
ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ จะทำให้ผู้ใช้งานและผู้บริโภคได้รู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้น เราต้องอย่าลืมว่าทุกแพลตฟอร์มก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับแบรนด์ของเรา และอาจจะทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงอีกด้วย ดังนั้นควรเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เพื่อให้เราได้มองเห็นลูกค้าและเข้าใจได้อย่างทั่วถึงและได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจที่มา : stepstraining