ประเทศไทยกับยุคการค้าออนไลน์

ประเทศไทยกับยุคการค้าออนไลน์

ประเทศไทยกับยุคการค้าออนไลน์- wynnsoft solution company limited

ประเทศไทยกับยุคการค้าออนไลน์

ประเทศไทยกับยุคการค้าออนไลน์

ประเทศไทยกับยุคการค้าออนไลน์


ปัจจุบันสามารถพบเห็นคนไทยกับสมาร์ทโฟนเป็นของคู่กันยิ่งขึ้น คนไทยใช้สมาร์ทโฟนพุ่งสูงขึ้นหลายร้านเครื่องเพียงไม่กี่ปีมานี้ กระทรวงพาณิชย์จึงผลักดันให้ผู้ประกอบการค้าต่างๆ เข้าสู่ยุคการค้าออนไลน์ โดยมีนโยบายที่สนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีร้านค้าออนไลน์ด้วย รวมไปถึงผู้ที่สนใจเริ่มทำธุรกิจก็ต้องมีช่องทางขายออนไลน์เช่นกัน โดยพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์เข้ามาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ Ecommerce ของไทย

เพราะขณะนี้การค้าขายออนไลน์ถือว่าเป็นที่นิยมและเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะคนไทยใช้เฟซบุคมากเป็นอันดับสามของโลก และใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า 46 ล้านเครื่อง จึงถือเป็นโอกาสทองในการขายของออนไลน์มากเป็นพิเศษ การเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนนั้นยังถือว่ามีความต่อเนื่องและคาดว่าในอนาคตก็จะยังคงเติบโตไปเรื่อยๆ

สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษได้แก่ สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ และอาหาร และสินค้าที่มีคนดังใช้ เป็นแฟชั่นนำเทรนก็ถือว่าได้รับความนิยมมากเช่นกัน ไม่เพียงแต่เป็นเสื้อผ้า การซื้อสินค้าบริการอื่นๆ ก็ถูกใช้บริการจากการบอกต่อกันผ่านสื่อโซเชียลเช่นกัน

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามยุคสมัย สมาร์ทโฟนมีบทบาทกับทุกคนในสังคมมากกว่าแต่ก่อน การค้าขายจึงมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกการซื้อขายทางออนไลน์ของคนในสังคม ประเทศไทยจึงเริ่มเข้าสู่ยุคการค้าออนไลน์แบบก้าวกระโดดและเป็นที่นิยมมากในขณะนี้

 

 

 

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ