ปัจจัยสำคัญที่ใช้ทำ SEO มีอะไรบ้าง?

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ทำ SEO มีอะไรบ้าง?

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ทำ SEO มีอะไรบ้าง?- wynnsoft solution company limited

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ทำ SEO มีอะไรบ้าง?

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ทำ SEO มีอะไรบ้าง?

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ทำ SEO มีอะไรบ้าง?

SEO ( Search Engine Optimization ) คือ รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ของท่านให้ติดอันดับที่ดีที่สุดบนหน้าแรกใน Search Engine ชั้นนำเช่น Google , Yahoo เป็นต้น

ทำไมเราต้องทำ SEO ?
SEO ย่อมาจากคำว่า “Search Engine Optimization” หมายถึง กระบวนการ ที่ทำให้เว็บไซต์ ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด ของผลการค้นหาผ่าน Search Engine ด้วย Search Keyword ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ ข้อมูล เนื้อหา บทความ สินค้าและ บริการ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยรักษาให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเสมอ

ปัจจัยสำคัญในการทำ SEO
- Hosting
เราใช้ฝากเว็บไซต์ของเรา การเก็บข้อมูล โดยฝากไว้กับ เครื่อง server ที่ให้บริการ upload ข้อมูล โดยผ่านทาง อินเตอร์เน็ต
- ชื่อเว็บไซต์หรือโดเมนเนม ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่าย 
- Description หรือคำอธิบายของหน้าเว็บไซต์ ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดสั้น ๆ ของหน้าเว็บไซต์  ข้อความที่เขียนควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์
- Keyword คือคำหรือข้อความที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพิมพ์ลงไปเพื่อใช้ ในการค้นหาเว็บไซต์ หรือข้อมูลต่างๆ คีย์เวิร์ดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำตัวของหน้าเว็บเพจหรือเรื่องนั้นๆ
- Content กคือระบบเว็บไซต์ ที่มีออกแบบเพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูล เนื้อหาเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเผยแพร่องค์กร ข้อมูลสถาบัน บริษัท หน่วยงาน เหมาะสำหรับการใช้นำเสนอข้อมูล ในลักษณะเพจเว็บไซต์
- ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย