22 มกราคม 2565 poom Ldb
สรรพากรสหรัฐฯ ใช้ระบบจดจำใบหน้าเพื่อจ่ายภาษีออนไลน์

ล้ำไปอีกเมื่อสำนักงานสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ได้มีการเตรียมใช้ระบบใหม่เพื่อให้ผู้จ่ายภาษีออนไลน์ต้องลงทะเบียนผ่านระบบจดจำใบหน้า โดยคาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นในฤดูร้อนซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน โดยประชากรที่เคยสมัครสมาชิกด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะต้องใช้เลขประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ สำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค และถ่ายเซลฟี่หน้าตัวเองลงไปในระบบด้วย

 

โดยจะมีบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ID.me ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูลเซลฟี่ของผู้ใช้ แต่ก็ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นักเพราะขั้นตอนนั้นมีความยุ่งยาก ถึงแม้จะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นก็ตาม เพราะมีผู้ใช้งานรายหนึ่งที่สร้างบัญชีใหม่ระบุว่า ขั้นตอนในการสมัครบัญชีนั้นมีข้อผิดพลาดและเขาติดอยู่ประมาณครึ่งทางของกระบวนการบัญชีนั้นทั้งหมด ซึ่งค่อนข้างเสียเวลาและเขาต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

 

จากขั้นตอนการสมัครที่ยุ่งยากแล้ว ก็ยังมีข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นเพราะผู้คนมีความกังวลเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพราะ ID.me ได้ระบุในข้อตกลงว่า บริษัทจะไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลไบโอเมตริกกับบุคคลที่ 3 หรือหากำไรจากการขาย ซึ่งบริษัทสามารถแบ่งข้อมูลกับพันธมิตรได้

 

ถ้าได้มีการสมัครบัญชีกับ ID.me เข้าไปแล้วผู้สมัครจะต้องยินยอมตามข้อกำหนดด้านไบโอเมตริก เพราะบริษัทจะได้เก็บข้อมูลจดจำใบหน้าและเสียงเพื่อนำไปใช้ในการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการป้องกัน เพราะอาจเกิดการฉ้อโกงขึ้นก็ได้ ถึงแม้ว่าผู้สมัครจะลบบัญชี ID.me ของตนเองออกไปแล้วก็ตาม แต่บริษัทก็ยังเก็บข้อมูลไปโอเมตริกเอาไว้ได้อีกหลายปี นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สมัครบัญชีเกิดความกังวลใจในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน 

 

ปัจจุบันหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาได้ใช้ระบบดังกล่าวในการยืนยันตัวตนผู้ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ว่างงาน โดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่มีความคล้ายคลึงกับ FaceID ของ Apple
 

ข้อมูลจาก: beartai.com