30 กันยายน 2565 p-o-o-m L-d-b 2222
เริ่มแล้ว มธ.-ดีอีเอส เปิดศูนย์ "THAMMASAT AI CENTER" มุ่งต่อยอดความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

วันที่ 22 ก.ย. 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิด  Thammasat AI Center หรือ "ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เพื่อเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

 

โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานพร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหาร

 

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า นวัตกรรมเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มุ่งส่งเสริมองค์กรต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ การพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ 

 

อย่างไรก็ตามได้มีการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" โดยได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้ง "ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาวิจัยด้าน AI ซึ่งมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษานั่นเอง

 

ด้าน รศ.เกศินี กล่าวว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการขับเคลื่อนโครงการใหม่ๆ และพัฒนานวัตกรรมความรู้ และทักษะด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมความรู้ ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจ และบุคคลทั่วไป

 

รศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า Thammasat AI Center จะเป็นสถาบันที่จุดประกายการศึกษา และพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ตอบโจทย์ต่อสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์หลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและภูมิภาค และพร้อมก้าวไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

 

ด้าน นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะ Tech Company ที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา

 

และที่สำคัญได้ส่งมอบเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้าน AI ให้แก่ Thammasat AI Center เพื่อสนับสนุนนักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนให้ได้รับความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติการจากศูนย์ AI

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : "มธ.-ดีอีเอส" เปิดศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ ต่อยอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่
 

 

 

--Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : thairath