05 มิถุนายน 2566 นักเขียนนิรนาม
การเข้าถึงเว็บไซต์คืออะไร

เมื่อเว็บไซต์และเครื่องมือบนเว็บไซต์ได้รับการออกแบบและเข้ารหัส เข้าถึงอย่างเหมาะสม แน่นอนว่าผู้พิการก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ไซต์และเครื่องมือจำนวนมากได้รับการพัฒนาโดยมีอุปสรรคในการเข้าถึงซึ่งทำได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้สำหรับบางคนที่จะใช้ 

 

ดังนั้นการทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่มนับว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ธุรกิจ และสังคม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ต่างให้ความสำคัญกับการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับผู้พิการด้วย

 

หากเว็บไซต์ธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญกับจุดนี้จะช่วยให้สามารถสร้างโอกาส สร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมืออาชีพในสายตาของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วย

 

การเข้าถึงเว็บไซต์คืออะไร

ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์หมายความว่า เว็บไซต์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ผู้ “ทุพพลภาพ” สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้คนมีความสามารถในการ...

 • รับรู้
 • ทำความเข้าใจ
 • การนำทาง
 • การโต้ตอบกับเว็บ

 

ซึ่งความสามารถในการเข้าถึงเว็บนั้น ต้องครอบคลุมต่อความพิการทั้งหมดที่ส่งผลต่อการเข้าถึงเว็บไม่ว่าจะเป็น…

 • หู
 • คำพูด
 • ภาพ
 • ทางกายภาพ
 • ระบบประสาท
 • ความรู้ความเข้าใจ

 

การเข้าถึงเว็บยังให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีความพิการอีกเช่น ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ, สมาร์ทวอทช์, สมาร์ททีวี, และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก หรือโหมดอินพุตต่างๆ เป็นต้น

 

การเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสังคม

แน่นอนว่าเว็บเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญมากขึ้นในหลายแง่มุมของชีวิต เช่น

 • การศึกษา
 • การจ้างงาน
 • รัฐบาล
 • การพาณิชย์
 • การดูแลสุขภาพ
 • การพักผ่อนหย่อนใจ
 • และอื่นๆ อีกมากมายที่ผู้คนต้องการรู้

 

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เว็บจะต้องสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้การเข้าถึงที่เท่าเทียมและโอกาสที่เท่าเทียมกัน แก่ผู้ที่มีความสามารถที่หลากหลาย

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเว็บ ถูกกำหนดให้เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (UN CRPD)

 

หลักเกณฑ์การเข้าถึงเว็บไซต์ Web Content Accessibility Guidelines

เกณฑ์ความสำเร็จ

สำหรับเกณฑ์ความสำเร็จ เป็นตัวบอกระดับความสำเร็จของหัวข้อแนวทางที่จะทำให้เป็นไปตามหลักการ แบ่งเป็น 3 ระดับ

 • A เป็นเกณฑ์ที่ "ต้อง" ปฏิบัติตาม เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้
 • AA เป็นเกณฑ์ที่ "ควรจะ" ปฏิบัติตาม เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
 • AAA เป็นเกณฑ์ที่ "อาจจะ" ปฏิบัติตาม เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายที่สุด

 

ระดับการเข้าถึง

สำหรับการที่จะทำให้ทราบถึงว่า เว็บไซต์ใดเป็นเว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้น จะต้องมีสัญลักษณ์ (icon) กำกับอยู่ที่หน้าของเว็บไซต์นั้นๆ (URL) ซึ่งหมายถึงการที่เว็บไซต์นั้นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ ตามแนวทางของการเข้าถึงข้อมูล  สำหรับสัญลักษณ์ที่แสดงนั้นจะแบ่งความสามารถในการเข้าถึงเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • A หมายถึง ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด ที่กำหนดให้ระดับ A
 • AA หมายถึง ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจสอบทั้งหมด ที่กำหนดให้ระดับ A และ AA
 • AAA หมายถึง ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจสอบทั้ง 3 ระดับ 

 

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักพัฒนาและองค์กรที่ต้องการสร้างเว็บไซต์และเครื่องมือเว็บคุณภาพสูง และไม่กีดกันผู้คนจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของตน

 

 

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : 
 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : wikipedia / w3