20 แนวคิดที่นักการตลาดยุคดิจิทัลต้องมี (ตอนจบ)

20 แนวคิดที่นักการตลาดยุคดิจิทัลต้องมี (ตอนจบ)

20 แนวคิดที่นักการตลาดยุคดิจิทัลต้องมี (ตอนจบ) - wynnsoft solution company limited

20 แนวคิดที่นักการตลาดยุคดิจิทัลต้องมี (ตอนจบ)

20 แนวคิดที่นักการตลาดยุคดิจิทัลต้องมี (ตอนจบ)

20 แนวคิดที่นักการตลาดยุคดิจิทัลต้องมี (ตอนจบ)


จากบทความที่แล้วได้กล่าวถึง 10 แนวคิดแรกที่นักการตลาดยุคดิจิทัลต้องมี สำหรับบทควาทนี้จะพาท่านมาพบกับอีก 10 แนวความคิดที่เหลือที่นักการตลาดควรนำไปศึกษาและปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบความคิดและการทำงานของแต่ละท่าน ให้เกิดเป็นการตลาดที่ทันสมัยและโดนใจผู้บริโภคมากที่สุด และแนวคิดที่เหลือนั้นมีอะไรบ้างมาดูกัน

11.อย่าพึ่งพาเพียงช่องทางเดียว
การทำธุรกิจออนไลน์ก็เปรียบเสมือนการลงทุน ดังนั้นไม่ควรพึ่งพาเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ควรมีการจัดสรรและทำงบประมาณให้พอเหมาะพอดีในการโฆษณาและโปรโมทต่างๆ เพื่อไม่ให้มีงบบานปลายหรือเกินกว่าที่ได้กำหนดเอาไว้

12.ลงทุนกับช่องทางที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เร็ว
สำหรับการซื้อโฆษณาโดยผ่านทาง Paid Media ทั้งหลายจะช่วยให้การทำโฆษณานั้นเกิดผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว

13.ลงทุนกับช่องทางที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว
เป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยต้องการให้ออกดอก ผลผลิต ในอนาคต เช่นการทำ Inbound Marketing ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์และคุณค่าต่อผู้บริโภค เช่นการทำ Content เป็นต้น

14.ฝึกสร้างคอนเทนต์
เพราะปัญหาของ Digital Marketing คือไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร แต่การฝึกเขียนและอ่านให้มากขึ้นจะทำให้เรามีแนวทางในการเขียน และ Inspiration เพิ่มขึ้น เมื่อได้ลองลงมือทำอะไรก็ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอน และนอกจากนั้นการเขียนคอนเทนต์ออกมาก็จะทำให้เราได้ทราบว่าควรพัฒนาและเพิ่มในส่วนใดได้บ้างอีก เป็นต้น

15.ฝึกเขียนคอนเทนต์
เป็นข้อที่เชื่อมต่อกับข้อที่แล้ว การเขียนในที่นี้อาจหมายถึงการรู้ว่า เราควรจะเขียนอะไร เขียนอย่างไร ให้มีประโยชน์และคุณค่ามากที่สุด อีกทั้งมีความน่าเชื่อถืออีกด้วย และที่สำคัญคือการเขียนเรื่องราวให้ทันตามยุคสมัย และกระแสจะช่วยให้เราดูมีความน่าสนใจมากขึ้น

16.อ่านหนังสือ
ที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าการอ่านจะช่วยเพิ่มทักษะและกระบวนการคิด ดังนั้นควรที่จะอ่านหนังสือในฝั่งของ Digital Mindset สลับกับหนังสือ Digital Technical เดือนละเล่ม

17.ตั้ง Kpi สำหรับการเรียนรู้ในแต่ละเดือน
เป็นการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและทักษะของตนเอง เช่น เดือนที่ 1 ต้องการศึกษาและอยากเก่งในเรื่องของ Facebook Marketing / เดือนที่ 2 ต้องการศึกษาและอยากเก่งในเรื่องของ Google

18.พัฒนาเชิงลึก
เมื่อทำการเรียนรู้ทุกหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สังเกตและพิจารณาว่าเราถนัดและชอบหัวข้อใดมากที่สุด จากนั้นนำมาพัฒนาทักษะต่อยอดให้เป็น Specialist

19.เข้างาน Event สัมมนาบ้าง
การเรียนรู้หลักสูตรหรือจากการสัมมนาในที่ต่างๆ จะช่วยให้เราได้เพิ่มความรู้และเกิดทักษะที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากมาย นอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังสร้างคอนเนคชั่นจากงานเหล่านั้นได้ด้วย

20.Experiment
ควรทดสอบความรู้ของตนจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ มาด้วยการลงมือทำเองให้เยอะที่สุด เพื่อให้เราได้ฝึกฝน เกิดไอเดียและทักษะใหม่ระหว่างการเรียนรู้อีกด้วย

ทั้งหมด 20 แนวคิดนี้จะช่วยให้นักการตลาดยุคดิจิทัลได้ฝึกทักษะและมีแนวคิดที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า หรืออย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยให้นำไปประยุกต์ในกระบวนการคิดและแนวทางต่างๆ ได้ไม่มากก็น้อยที่มา : stepstraining