4 ปัจจัยที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโฆษณา Facebook

4 ปัจจัยที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโฆษณา Facebook

4 ปัจจัยที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโฆษณา Facebook- wynnsoft solution company limited

4 ปัจจัยที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโฆษณา Facebook

4 ปัจจัยที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโฆษณา Facebook

4 ปัจจัยที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโฆษณา Facebook


ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักกังวลกับค่าโฆษณาที่อาจได้ไม่คุ้มเสีย การทำโฆษณาบน Facebook ที่มีราคาถูกอาจมาจากการประมูลเพื่อแย่งชิงพื้นที่โฆษณาจากกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้บางคนนั้นจ่ายค่าโฆษณาเท่ากันแต่ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันลิบลับ เพราะการลดรายจ่ายในการโฆษณาก็เปรียบเสมือนการลดต้นทุนในการขายสินค้าให้น้อยลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นมาพบกับ 4 ปัจจัยต่อไปนี้ที่จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายโฆษณาใน Facebook

1.สร้างโฆษณาให้คนอยากมีส่วนร่วม
เมื่อพูดถึง Relevance Score ก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงตัวโฆษณาไม่ได้ เพราะ Facebook บอกว่า Relevance Score นั้นคิดมาจาก Feedback ที่ได้รับจากการโฆษณา และการโฆษณาที่มีคนกดล์ แชร์ แสดงความคิดเห็น นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าโฆษณามีความน่าสนใจ Facebook ก็จะให้รางวัลกับโฆษณาที่ดีด้วยการเพิ่ม Relevance Score ให้สูงยิ่งขึ้น

2.เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสินค้า
ผู้ใช้งาน Facebook นั้นมีเยอะมาก เพราะผู้ใช้งานแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกันอยู่แล้ว การทำโฆษณาจึงจำเป็นต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ดีจะส่งผลต่อ Engagement ที่เกิดขึ้นกับตัวโฆษณาด้วย ยิ่งโฆษณามี Positive Feedback ที่ดีก็ยิ่งส่งผลให้โฆษณาชิ้นนั้นมี Relevance Score ที่สูงขึ้นตามไปด้วยและจะทำให้เราจ่ายโฆษณาต่อหน่วยน้อยลง

3.ควบคุมการทำ Ad Delivery
สิ่งที่ส่งผลต่อราคาที่จ่ายค่าโฆษณาก็คือการเซ็ตอัปส่วนของ Ad Delivery ให้เหมาะสม เพราะเวลาสร้าง Ad set จะมีตัวเลือกว่าจะให้ระบบกระจายโฆษณาของเรานั้นเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการกำหนดพฤติกรรมในการทำ Distribution ของโฆษณาที่อยู่ภายใน Ad set นั้น

4.ตำแหน่งของโฆษณา (Placement) 
การเลือก Placement ที่จะแสดงโฆษณาก็ส่งผลต่อราคาที่เราจะต้องจ่าย เพราะตำแหน่งที่โฆษณาจะเกิด Engagement มากที่สุดมักจะเกิดขึ้นในตำแหน่ง News feed แต่หลายครั้งก็เป็นตำแหน่งที่มี Cost สูงสุดด้วยเช่นกัน เพราะมันเป็นเรื่องของ Demand and Supply ยิ่ง News feed มีความต้องการมาก ราคาที่จะต้องจ่ายก็สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ต้องคำนวณให้ดีด้วยระหว่างราคาที่จ่ายกับผลลัพธ์ที่ได้กลับมา


ที่มา : hooktalk