4 เหตุผลที่นักการตลาดและคนทำ Content ต้องคิดแบบ Designer

4 เหตุผลที่นักการตลาดและคนทำ Content ต้องคิดแบบ Designer

4 เหตุผลที่นักการตลาดและคนทำ Content ต้องคิดแบบ Designer- wynnsoft solution company limited

4 เหตุผลที่นักการตลาดและคนทำ Content ต้องคิดแบบ Designer

4 เหตุผลที่นักการตลาดและคนทำ Content ต้องคิดแบบ Designer

4 เหตุผลที่นักการตลาดและคนทำ Content ต้องคิดแบบ Designer


Content กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความสนใจและความสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยก่อน เมื่อ Content คือส่วนที่สามารถช่วยให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ นักการตลาดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยและรูปแบบการตลาดที่เปลี่ยนไปตามความนิยมของคนในปัจจุบันเช่นกัน

ยุคนี้เป็นอีกยุคที่เหล่านักการตลาดและ Content Marketing ต้องมีวิธีการปรับรูปแบบเพื่อให้เข้ากับความเป็นสมัยใหม่ และการสร้างประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนั้นมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้ามาปฏิสัมพันธ์ หรือการเล็งเห็นถึงปัญหาที่ตรงจุดที่ผู้บริโภคต้องการหรือกำลังตามหา และวิธีการคิดต่างๆ เหล่านี้เอง ก็เป็นแนวความคิดที่มีความคล้ายกับวิธีการออกแบบสิ่งต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือรูปแบบที่ต้องการของดีไซน์เนอร์นั่นเอง

หลายคนเชื่อว่าถ้าสินค้านั้นดีมากๆ การตลาดก็แทบไม่จำเป็นต้องทำขึ้นมา แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ หายากมากที่จะมีสินค้าหรือบริการที่ดีมากๆ จนสามารถเปลี่ยนโลกได้ แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร ปัจจุบันบริษัทที่เกิดใหม่ เช่นรูปแบบ Startup จึงมีวิธีคิดคือ หาให้เจอว่าปัญหาหรือความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องเจอทุกวันนั้นคืออะไร แล้วนำเสนอให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นจะเข้าไปแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคได้อย่างไร การนำเสนอนั่นก็คอืการตลาด และวิธีการตลาดเหล่านี้สามารถใช้การดีไซน์เข้าไปแก้ไขได้เช่นกัน และต้องคิดแบบนักออกแบบ ดังต่อไปนี้
- ดีไซน์เนอร์ถูกฝึกมาเพื่อให้แก้ปัญหาและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
- ดีไซน์เนอร์นั้นคิดจากหลักการไปจนถึงการใช้จริง โดยคนออกแบบนั้นจะมองเห็นโอกาสที่จะเติมความสร้างสรรค์ให้เข้าไปได้ เชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน สิ่งที่ดีไซน์เนอร์ทำได้ดีนั่นคือ การคิดเริ่มตั้งแต่ไอเดียจนสามารถวางแผนให้งานนั้นสำเร็จและเป็นจริง
- ดีไซน์เนอร์ต้องคิดถึงผู้ใช้เสมอ เพราะผู้ใช้งานนั้นสำคัญที่สุด และการทำให้มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ช้งานง่าย ย่อมทำให้ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างลูกค้าได้ดีกว่า
- ดีไซน์เนอร์ต้องใส่ใจความเป็นแบรนด์และตัวตนของแบรนด์

แล้วทำไมการสร้าง Content ต้องเอาดีไซน์เนอร์มาร่วมคิดงาน นั่นก็เป็นเพราะว่าจะทำให้ได้งานที่ดีและตอบโจทย์ผู้บริโภค และ insight ในการเข้าใจ interaction หรือ human experience ของคนนั้นก็จะช่วยให้ได้งานที่ตอบโจทย์มากขึ้น แล้ว Content Marketing คิดแบบดีไซน์แล้วดีอย่างไร
1.การสร้าง Content ที่ดีคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เพราะการโฟกัสการสร้างเนื้อหาที่ให้คุณค่ากับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายจะทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นรู้สึกมีคุณค่า และเห็นว่างานของเรานั้นมีคุุณค่า จนกลายมาเป็นลูกค้าของเราซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำ เมื่อ Content ดีก็ส่งผลให้เรามีวินับที่ดีในการทำงาน งานมีคุรภาพและผู้บริโภคให้ความสนใจ

2.Content มีผลต่อผู้บริโภค นักการตลาดหลายคนจึงสร้าง Campaign ขึ้นว่าเพราะคิดว่าคือหนทางที่จะเพิ่มโอกาสในการขายได้มากกว่าแบบอื่น และได้ทำการโปรโมท Campaign ขึ้นมา แต่ในความเป็นจริงแล้วการเล่าเรื่องและการให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกับแบรนด์โดยเชื่อมไปกับความต้องการของผู้บริโภคจะทำให้สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

3.Content ที่สร้างต้องสะท้อนตัวตนของแบรนด์ เพราะการเป็นนักออกแบบที่ดีนั้นจะต้องเอา Brand Essense ใส่เข้าไปในการออกแบบไว้เสมอ และค้นหาหนทางในการแสดงตัวตนของแบรนด์ขึ้น เมื่อเป็นแนวคิดอย่างนี้การสร้าง Content ก็จะสามารถหาทางว่าตัวตนของแบรนด์ในส่วนเนื้อหานั้นจะออกมาเป็นอย่างไร และสามารถทำให้เนื้อหาที่มีแบรนด์อยู่นั้นไปได้ไกลกว่าเดิมมากขึ้น

4.กลุ่ม Audience นั้นจะรู้สึกเชื่อมต่อกับ Content มากขึ้น ส่วนในฐาน Designer นั้นมักจะคิดแบบ Human Centric ทำให้คนที่ทำ Content ที่คิดแบบนักออกแบบนี้จะทำให้คิดถึงคนอ่านมากกว่าที่จะรู้สึกอย่างไร ฉะนั้นเนื้อหาที่คำนึงถึงผู้อ่านมักจะทำให้คนอ่านติดตามเนื้อหามากกว่าการเขียน Content ทั่วไป การใส่ใจเรื่องเหล่านี้จึงส่งผลให้ผู้อ่านนั้นชื่นชอบและประทับใจอีกทั้งอาจมีการแชร์ออกไปให้กลุ่มสังคมของเขาได้รับรู้และเป็นการเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย
ที่มา : marketingoops