4 ขั้นตอน ทำ Instagram ให้เติบโตโดยไม่เสียเงิน

4 ขั้นตอน ทำ Instagram ให้เติบโตโดยไม่เสียเงิน

4 ขั้นตอน ทำ Instagram ให้เติบโตโดยไม่เสียเงิน- wynnsoft solution company limited

4 ขั้นตอน ทำ Instagram ให้เติบโตโดยไม่เสียเงิน

4 ขั้นตอน ทำ Instagram ให้เติบโตโดยไม่เสียเงิน

4 ขั้นตอน ทำ Instagram ให้เติบโตโดยไม่เสียเงิน


Instagram นั้นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ Social Media ที่มีความยอดนิยม ทั้งแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ก็ต่างมุ่ง เพ่งเล็ง และสนใจที่จะเข้าไปทำการตลาด เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันที่มีการใช้งาน ซึ่งนั่นก็คือกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบันที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง และInstagram สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

การทำให้แบรนด์นั้นเติบโตโดยผ่าน Instagram อาจเป็นเรื่องชวนปวดหัว เนื่องจากความคุ้นชินจากสื่อโซเชียลอื่นๆ อาจทำให้ Instagram ตกที่นั่งลำบาก อีกทั้งความรุ่งเรืองอาจเทียบเท่าไม่ได้กับ Facebook ดังนั้นการสร้าง Account Instagram ที่เติบดตแบบมีคุณภาพอาจจำเป็นต้องอาศัย 4 วิธีการต่อไปนี้ซึ่งจะช่วยให้ Instagram เติบโตได้โดยไม่ต้องใช้เงิน

1.การเปลี่ยนจาก Profile มาเป็น Business Account
Instagram ให้แบรนด์สร้างหรือเปลี่ยนมาเป็น Business Account ตั้งแต่พฤษภาคมปี 2016 ซึ่งสามารถช่วยธุรกิจกว่า 5 ล้าน Account ที่มีอยู่ใน Instagram สามารถทำการสื่อสารการตลาดได้ดีขึ้น เพราะด้วยคุณสมบัติอะไรหลาย ๆ อย่างที่อยู่ใน Business Account นี้ที่แตกต่างจากการใช้งาน Account ปกติ ซึ่งมีตั้งแต่การมี Analytics ให้ใช้, ใส่ที่อยู่ เบอร์โทรและเชื่อมเว็บไซต์ พร้อมทั้งการสร้าง Ads ใน account ได้เลย สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการใช้งาน analytics เพื่อตรวจสอบแต่ละโพสที่ทำออกไปนั้นว่ามีผลแค่ไหนต่อกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน Instagram เพื่อทำให้สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงการทำงานใน Instagram ในโพสถัด ๆ ไปได้อย่างดี หรือวางแผนว่าควรจะทำอะไรต่อไปได้ ทั้งนี้ใครยังไม่ได้เปลี่ยนจาก Profile มาเป็น Business Page ก็ลองเริ่มทดลองเปลี่ยนดูได้เลย เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการทำงานและการสร้าง Instagram account ดีขึ้น

2.มีการโพสต์อย่างสม่ำเสมอ
กฏอย่างหนึ่งของการทำ social media marketing คือการแสดงออกถึงความสม่ำเสมอ การโพสสม่ำเสมอจะช่วยให้ตัวตนของแบรนด์นั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่ติดตามมากขึ้นหรือสามารถมีแนวโน้มที่จะเห็นมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ความสม่ำเสมอไม่ได้จำเป็นต้องหมายถึงทุกวัน แต่ต้องมีความถี่ที่เหมาะสมในการโพสอีกด้วย ซึ่งตอนนี้ Algorithm ของ Instagram นั้นใช้เหมือน Facebook ในการโชว์โพสที่น่าสนใจก่อนให้กลุ่มคนใช้ ไม่ใช่เรียงตามความเก่าใหม่ ซึ่งความสม่ำเสมอในการโพสก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ระบบ Facebook จะเอาโชว์ให้เห็นมากขึ้น

3.การใช้ Hashtag
ตัวการสำคัญที่จะทำให้ Instagram ของคุณกระจายไปยังคนมากขึ้น หรือทำให้คนเห็นมากขึ้น แล้วมีคนมาติดตาม หรือแชร์ออกไป นั้นคือการใช้ Hashtag ใน Instagram ซึ่งด้วย hashtag นี้สามารถทำให้เชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่ใช้ Hashtag นี้หรือกลุ่มคนที่สนใจ Hashtag ดังกล่าวด้วย โดยทั่วไป Hashtag จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือระดับแบรนด์ ซึ่งกว่า 70% ของ Hashtag ใน Instagram เป็นชื่อแบรนด์ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ และ Hashtag ที่ Community ชอบใช้และคำต่าง ๆ ซึ่ง Hashtag นี้จะทำการเชื่อมไปกับ Lifestyle ของผู้ใช้อีกด้วย โดยทั่วไป Instagram อนุญาตให้ใส่ได้ 30 Hashtag แต่จาก Trackmaven พบว่าตัวเลขที่กำลังดีอยู่ที่ 11 Hashtag เท่านั้น เพราะฉะนั้นการหา Hashtag ที่ใช้มาเพื่อใช้จริงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะเชื่อมกับ Commnunity ที่ต้องการให้ได้

4.ทำ User Generated Content ขึ้นมา
สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ Instagram เติบโตขึ้นมาได้ คือการใช้พลังของ Community หรือคนที่เป็นลูกค้าแบรนดืคุณช่วยขึ้นมา ดังนั้นการกระตุ้นให้ Customer ของเรานั้นช่วยสร้าง User Generated Content นั้นจะกลายเป็นพลังอย่างมากในการชักชวนเพื่อนและสังคมของ User นั้นให้มาสนใจใน Instagram  ของแบรนด์ขึ้นมา หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือการใช้ User Generated Content แบบนี้มาใช้ใน Brand Account ของตัวเอง ย่อมเกิด Share of voices ได้ง่ายกว่า เพราะคนย่อมเชื่อภาพจาก User  ทั่วไป มากกว่าภาพลักษณ์ที่แบรนด์สร้างขึ้นมาอยู่แล้ว จากข้อมูล Kissmetrics พบว่า top 20 แบรนด์ของโลกนั้น 25% ของข้อมูลที่ค้นเจอนั้นเชื่อมมาจาก User Generated Content
ที่มา : marketingoops