4 เรื่องอย่าทำ! ถ้าไม่อยากให้แบรนด์เจ๊ง

4 เรื่องอย่าทำ! ถ้าไม่อยากให้แบรนด์เจ๊ง

4 เรื่องอย่าทำ! ถ้าไม่อยากให้แบรนด์เจ๊ง- wynnsoft solution company limited

4 เรื่องอย่าทำ! ถ้าไม่อยากให้แบรนด์เจ๊ง

4 เรื่องอย่าทำ! ถ้าไม่อยากให้แบรนด์เจ๊ง

4 เรื่องอย่าทำ! ถ้าไม่อยากให้แบรนด์เจ๊ง


การสร้างแบรนด์ในแต่ละครั้งจะต้องใช้ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังเงิน เป็นส่วนที่จะร่วมกันให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จ อีกทั้งในการสร้างแบรนด์จะต้องมีความแม่นยำและมั่นใจระดับหนึ่ง เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้น อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจได้โดยทันที ในบางครั้งอาจเสียหายอย่างร้ายแรง ดังนั้นจึงควรที่จะสร้างและรักษาชื่อเสียง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักมากที่สุด

และ 4 เรื่องต่อไปนี้ จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาแบรนด์ต่อไปได้ โดยที่นำข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ต่อธุรกิจที่ดีที่สุด

สร้างแบรนด์โดยไม่เน้นประสบการณ์
เพราะการสร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียงนั้นจะส่งผลดีต่อธุรกิจ โดยชื่อเสียงที่สร้างนั้นเป็นชื่อเสียงที่ดีด้วย เมื่อเราสร้างการรับรู้ในเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย ก็จะเป็นการดึงดูดให้มีกลุ่มลูกค้านั้นมีความสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราได้ 

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการสร้างแบรนด์นั้นทำอย่างไร อาจจะคิดเพียงแค่ว่ามีโลโก้ก็จบแล้ว แท้จริงแล้วการสร้างแบรนด์นั้นต้องเหมารวมถึงทั้งหมดที่นำเสนอลูกค้าออกมา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีความน่าดึงดูดใจต่อผู้บริโภค และในความเป็นจริงแบรนด์ก็คือการทำให้ผู้บริโภค เกิดการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการมีเอกลักษณ์และรูปแบบที่ชัดเจนก็จะทำให้แบรนด์ของเราประสบความสำเร็จไปอีกประการหนึ่ง นั่นคือการที่ผู้บริโภคสามารถจดจำได้และมีการกล่าวถึง ส่วนความสวยงามของโลโก้และบรรจุภัณฑ์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่การที่จะทำให้แบรนด์ของเราสมบูรณ์ได้ อาจรวมถึงรูปแบบการบริการที่เราได้มอบให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน บางครั้งการบริการนี้เองที่ทำให้ลูกค้าติดใจและชื่นชอบในสินค้าของเราก็เป็นได้


ไม่จ้างนักออกแบบมืออาชีพ
เพราะเข้าใจว่าการออกแบบโลโก้ หรือโลโก้ของร้านนั้นไม่ได้มีความสำคัญ แต่แท้จริงถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้ และเป็นสิ่งที่อยู่กับแบรนด์ของเราไปอีกนานด้วย 

เมื่อเราไม่มีความสามารถในการออกแบบโลโก้ ก็ควรที่จะให้นักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ ได้คิด และออกแบบ ตามรูปแบบที่เราต้องการได้ เพราะนักออกแบบจะถนัดและเข้าใจเรื่องในส่วนนี้มากกว่าเรา ไม่จำเป็นว่าจะต้องสร้างแบรนด์และทำทุกอย่างด้วยตนเอง เพราะความสำเร็จของการทำธุรกิจนั้นมักจะมีหลายส่วนประกอบช่วยกันผลักดันให้ประสบความสำเร็จ 


ไม่มีความสอดคล้องกัน
เมื่อมีโลโก้แล้วก็เท่ากับว่าแบรนด์นั้นมีตัวตน ตัวอย่างเช่น แบรนด์ที่เหมาะกับวัยรุ่น ช่องทางที่จะทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบรนด์นั้นก็ควรจะเป็น โซเชียลมีเดีย หรือหากมีสื่อสิ่งพิมพ์ก็ควรทำให้มีความสอดคล้องกันในทุกช่องทางด้วย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่รับสารได้เข้าใจตรงกัน เพราะหากมีการคลาดเคลื่อนหรือมีความสับสน ก็อาจทำให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือน้อยลง 


ใช้ Copywriting ไม่ตรงกับแบรนด์
ส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่ล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จนั้นมาจาก Copywriting ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และ Copywriting คือการเขียนโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำเสนอจุดเด่นภายใต้ภาษาที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เมื่อมีการใช้ Copywriting ที่คลุมเครือและมีความไม่ชัดเจน มีเนื้อหาไม่ตรงกับแบรนด์ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์ได้ เพราะความไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน

เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในธุรกิจแต่ละครั้งนั้นอาจเกิดผลเสีย และความเสียหายต่อธุรกิจ ดังนั้นเมื่อรู้ถึงข้อปฏิบัติที่ไม่ควรทำแล้ว ก็ควรที่จะศึกษาและนำมาปรับใช้กับรูปแบบการทำธุรกิจของเราให้มากที่สุด เพื่อที่ว่าอย่างน้อยจะได้รู้ว่าสิ่งใดที่ควรทำหรือไม่ควรทำและให้เราเสียเวลาในการทำธุรกิจของเราน้อยที่สุดนั่นเอง
ที่มา : smethailandclub