5 เหตุผลทำไมอินเทอร์เน็ตเปิดโลก

5 เหตุผลทำไมอินเทอร์เน็ตเปิดโลก

5 เหตุผลทำไมอินเทอร์เน็ตเปิดโลก- wynnsoft solution company limited

5 เหตุผลทำไมอินเทอร์เน็ตเปิดโลก

5 เหตุผลทำไมอินเทอร์เน็ตเปิดโลก

5 เหตุผลทำไมอินเทอร์เน็ตเปิดโลก


การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับสังคมของเรานั้น คงเป็นเพราะว่ามนุษย์นั้นไม่เคยหยุดอยู่นิ่งที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ออกมาอยู่เสมอ เมื่อมีสิ่งหนึ่งพัฒนา เปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันก็มีความจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในสังคม

อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาในสังคมทีละนิด และได้เปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างในสังคมไปทีละหน่อย เช่นเดียวทุกคนในสังคมก็ได้ตื่นตัว อีกทั้งยังปรับตัวให้มีความสัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ตโดยมีให้มีอยู่ในชีวิตประจำวันเรื่อยมา จนกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในสังคมแล้ว และ 5 เหตุผลต่อไปนี้ ก็จะช่วยยืนยันให้เราได้เห็นว่าเพราะอะไรทำไมอินเทอร์เน็ตถึงได้เปิดโลก และทำให้โลกได้พัฒนาอย่างก้าวไกลยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง

- เป็นสิ่งหนึ่งในการกระตุ้นเพื่อตัดสินใจ
ภายในโลกอินเทอร์เน็ตสามารถพาเราไปยังสิ่งที่เราต้องการทราบ หรือกำลังค้นหาอยู่ อีกทั้งอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจ และการปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่น อินเทอร์เน็ตช่วยให้คนในสังคมสามารถมีความรู้ต่างๆ ที่สามารถนำไปตัดสินใจได้ สามารถทำให้คนในสังคมสามารถทำในสิ่งที่ต้องการ และอาจสร้างร้ายได้จากการทำงานได้อีกด้วย 

- ช่วยเชื่อมต่อชุมชน
อินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทำให้แต่ละชุมชนสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมร่วมกันได้ ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนีท่ยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน การเชื่อมต่อกันในแต่ละองค์กร ในแต่ละชุมชน จึงเป็นสิ่งที่ดีและสามารถทำให้ชุมชนช่วยกันพัฒนาก้าวต่อไปได้อย่างง่ายดายเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม การกระจายข่าวสาร หรืออื่นๆ ก็จะได้รับความร่วมมือ และสามารถรวมพลังคนในแต่ละชุมชนให้มีความเห็นพ้องต้องกันได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง 

- อินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คนในสังคมนั้นทำให้อินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ เพราะโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นนำความแปลกใหม่ ท้ายทาย มาฝากเราอยู่ทุกวี่วัน แน่นอนว่าเมื่อถูกใช้งานเป็นปกติประจำ การพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานเพิ่มขึ้นก็ต้องมีอย่างแน่นอน และเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงอีกด้วย อีกทั้งแพลตฟอร์มใหม่จะผุดขึ้นมาและผสมผสานกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ซึ่งจะส่งผลให้อินเทอร์เน็ตมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว

- อินเทอร์เน็ตคือทรัพยากรของทุกคน
เพราะอินเทอร์เน็ตนั้นมีเครือข่ายไร้ขอบเขตที่ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ทุกขณะ และสิ่งที่สำคัญคือการรักษาอินเทอร์เน็ตให้เป็นทรัพยากรของทุกคนและสามารถเข้าถึงกันได้อย่างไม่มีอะไรมาปิดกั้น แต่เช่นกันก็ยังมีกฎหมายเพื่อออกมาคุ้มครองสิทธิ์สำหรับผู้ที่ละเมิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางส่วน เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ของพ. ร. บ. การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ (SOPA) เป็นต้น

- ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือประชาธิปไตยทีมีประสิทธิภาพ และเป็นประชาธิปไตยในการเผยแพร่ข้อมูลและช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างชุมชนเทคโนโลยีธุรกิจและองค์กรการกุศลใหม่ นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตยังสามารถให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนหรือสร้างรายได้ได้อีกด้วย








ที่มา : entrepreneur