6 เคล็ดลับสร้าง Content ให้ผู้คนจดจำ

6 เคล็ดลับสร้าง Content ให้ผู้คนจดจำ

6 เคล็ดลับสร้าง Content ให้ผู้คนจดจำ- wynnsoft solution company limited

6 เคล็ดลับสร้าง Content ให้ผู้คนจดจำ

6 เคล็ดลับสร้าง Content ให้ผู้คนจดจำ

6 เคล็ดลับสร้าง Content ให้ผู้คนจดจำ


เพราะการสร้างสรรค์หรือบอกเล่าแนวคิดต่างๆ ให้คนสนใจ หรือติดอยู่ในความทรงจำไปนานที่สุดนั้นถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เขียน Content รู้สึกประสบความสำเร็จ และเคยสังเกตหรือสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางเหตุการณ์ บางเรื่องราวถึงยังคงอยู่ และถูกนำมาเล่าต่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถึงแม้ว่าจะผ่านมานานเป็นสิบปี ร้อยปี ตัวอย่างเช่น นิทานอีสป และเขาก็มักพบว่าแท้จริงแล้วนั้นมันมีวิธีการหลักๆ อยู่ 6 ข้อ จะเป็นอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

1.เข้าถึงแก่นแท้
การเล่าเรื่องต้องมีแก่นแท้ โดยแก่นแท้ของเรื่องนั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประเด็น ประเด็นที่จะทำการเล่าเรื่องนั้นต้องมีความชัดเจน แน่วแน่ และมีแนวคิดหลักเพียงประการเดียว ซึ่งส่วนนี้เองจะทำให้ผู้คนจดจำได้ง่ายมากขึ้น สามารถทำความเข้าใจได้ดีที่สุด ฉะนั้นก่อนที่จะคิดเรื่องราวหรือประเด็นอื่นต่อ เราควรตรวจสอบประเด็นที่ต้องการสื่อสารออกไปว่าเรื่องราวเหล่านั้นตรงใจเราอย่างที่สุดแล้วหรือไม่

2.เหนือความคาดหมาย
การเล่าเรื่องอย่างเหนือความคาดหมายในที่นี้ คือการเล่าอย่างท้าทายความเข้าใจของผู้รับสารว่าเรื่องราวควรจะเป็นไปอีกอย่างหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วเรากลับเล่าเรื่องที่หักมุม หรือเหนือความคาดเดามากมาย พลิกแพลงความเข้าใจเปลี่ยนไปเป็นคนละด้าน ทำลายกรอบความคิดเดิมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนั่นเอง ถ้าแปกและดีจริงเรื่องราวเหล่านี้ก็จะตราตรึงในใจผู้รับสารไปได้อีกนานเท่านาน

3.จับต้องได้
การส่งสารที่จับต้องได้คือการสร้างแนวความคิดให้แก่ผู้รับสารสามารถนึกภาพตาม และทำตามเข้าใจไปพร้อมๆ กันได้ อาจประกอบด้วยสิ่งที่คุ้นเคยกันในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย อาจเป็นเรื่องของรายการทีวี หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลนามธรรมกับสิ่งของก็ได้

4.น่าเชื่อถือ
การสร้างความน่าเชื่อถืออาจต้องอาศัยผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ อาจมาจากผู้พูดที่มีชื่อเสียง คนดัง องค์กรที่มีชื่อเสียงในขณะนี้ หรือที่ได้ยอมรับระดับสากล อีกหนึ่งช่องทางถ้าหากเราไม่รู้จัก หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับองค์กรระดับโลก อาจใช้วิธีการอ้างอิงผู้ที่มีประสบการณ์ตรงต่อสิ่งนั้นๆ และต้องสามารถเชื่อถือได้ เช่น ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์นั้น หรือได้รับผลกระทบโดยตรง หรือการระบุแนวคิดของเราประกอบเข้าไปด้วย การระบุชื่อสถานที่ วันเวลา ก็ถือเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกอย่างหนึ่ง

5.เร้าอารมณ์
เรื่องราวที่พบส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ชวนดราม่า เศร้า สงสาร เสียใจ เรื่องเหล่านี้มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องที่คนในสังคมค่อนข้างในความสนใจ และอีกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาไม่แพ้กันคือ เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือความประทับใจต่างๆ เป็นต้น ด้วยเรื่องเหล่านี้เองจะสามารถอยู่กับเราได้นานก็ต้องมีอารมณ์ร่วมอยู่ภายในด้วย ไม่ว่าจะ เศร้า กลัว ตลก นอยด์ อันตราย ประทับใจ อิจฉา หลายๆเรื่องราวมักกระตุ้นให้เรารู้สึกบางอย่างอยู่เสมอจะในทางไหนก็อยู่ที่ส่วนบุคคล แต่อารมณ์ต้องมาเต็ม

6.เป็นเรื่องเล่า
เรื่องราวที่กล่าวขานมา หรือถูกส่งต่อกันมาด้วยวิธีการเล่า หรือเป็นเรื่องเล่า ไม่ว่าจะมีเนื้อหาสั้นหรือยาว เหล่านี้จะถูกพูดถึงต่อๆ กันแล้วส่งผลให้เรื่องนั้นๆ ยังคงมีอยู่เสมอ เพราะถูกพูดถึงและให้ความสนใจอยู่ตลอดนั่นเอง สุดท้ายเรื่องเล่าก็ควรมีองค์ประกอบที่น่าติดตามเหมือนอย่างบทภาพยนตร์ที่ต้องมี 3 องค์ คือ จุดเริ่มต้น - ดำเนินเรื่อง - จุดสิ้นสุด

การนำ 6 เคล็ดลับข้างต้นไปประยุกต์ใช้กับการเขียน Content ของเรานั้นก็จะช่วยให้เรื่องราวของเรามีความน่าสนใจและแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น เพราะไม่แน่เรื่องราวที่เราสร้างขึ้นนี้เอง อาจเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคนและติดตรึงอยู่ในนั้นไม่รู้ลืมก็ได้
ที่มา : idxw