8 วิธีทำแบรนด์ให้โดนใจ Gen Y

8 วิธีทำแบรนด์ให้โดนใจ Gen Y

8 วิธีทำแบรนด์ให้โดนใจ Gen Y- wynnsoft solution company limited

8 วิธีทำแบรนด์ให้โดนใจ Gen Y

8 วิธีทำแบรนด์ให้โดนใจ Gen Y

8 วิธีทำแบรนด์ให้โดนใจ Gen Y


Gen Y คือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 18 – 34 ปี เป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย แตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม เทคโนโลยี อีกทั้งเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ลักษณะของคน Gen Y นั้นจะมีความเป็นตัวของตัวเอง โลกส่วนตัวสูง ไม่ทำอะไรในกรอบ เกลียดการถูกบังคับ รักอิสระ ทันสมัยรู้เทคโนโลยี อีกทั้งปัจจุบันคนกลุ่มนี้มักอยู่ในช่วงวัยทำงาน ความเป็น Gen Y นี่เองที่ได้เข้าไปมีอิทธิพล จนถูกพูดถึงอยู่เสมอ ด้วยประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สไตล์การทำงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ไฟแรง ต้องการที่จะเห็นความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่ยังขาดซึ่งประสบการณ์และมักไม่ฟังคำแนะนำของคนรุ่นก่อน ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากกว่า การคุยกับคนจริงๆ ชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ใจร้อน มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง

คาดการณ์ว่าปี 2018 กลุ่ม Gen Y นี้จะมีกำลังซื้อมากที่สุด ทำให้แบรนด์ต่างๆ หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับตลาดกลุ่ม Gen Y นี้ แต่การเป็นแบรนด์ในใจของกลุ่มคน Gen Y ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย ควรบอกลาการตลาดยุคเก่าเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับคนยุคใหม่ ทำโฆษณาให้มีความน่าสนใจและน่าติดตามไม่ซ้ำซากอย่างที่เคย

 1.รู้และเข้าใจว่าคน Gen Y ต้องการอะไร
เก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย หรือใช้แบบสอบถาม สำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล เพื่อทราบถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้

2.เปลี่ยน Social Media ให้เป็นพื้นที่สื่อสารระหว่างแบรนด์กับคน Gen Y
คน Gen Y มักใช้เหตุผล แสดงความคิดเห็น ข้อติชม ต่างๆ โซเชียลมีเดียจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ได้ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน นำไปปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์ ให้ดียิ่งขึ้นไป

3.มัดใจกลุ่มคน Gen Y ด้วยสิ่งที่ชอบและถนัด
ด้วยวิธีการดึงดูดใจเหล่าคน Gen Y คือ การใช้เทคโนโลยี ความทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นเกม กิจกรรมการแข่งขัน ชิงรางวัลในเพจ Facebook

4.นำเสนอด้วยสื่อที่เป็นภาพและเสียง
อาจเป็นการดึงดูดใจด้วยการใช้คลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดความคล้อยตาม รู้สึกอินและมีส่วนร่วมกับแบรนด์ จะทำให้เกิดความสนใจในแบรนด์และเกิดการซื้อขายสินค้าขึ้น

5.เป็นพันธมิตรกับแบรนด์อื่นที่คน Gen Y ชอบและรู้จัก
เป็นการร่วมมือกับแบรนด์อื่นเพื่อสร้างเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งขึ้น อีกทั้งต้องเลือกแบรนด์ให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ด้วย

6.หยุดเหมารวมภาพของคน Gen Y
สร้างทัศนคติใหม่ต่อความคิดเหล่านี้ ถึงแม้กลุ่มคน Gen Y จะถูกมองว่ามีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากกลุ่มคนทั่วไป แต่หากมองอย่างเข้าใจ เรียนรู้และหาข้อแตกต่าง ก็จะทำให้เกิดลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ของเราได้

7.ใช้ขนาดของแบรนด์ให้เป็นประโยชน์
คน Gen Y ชอบมองหาสิ่งที่แปลก แตกต่าง มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เพราะแบรนด์ใหญ่อาจมุ่งเน้นไปที่การเอาใจผู้ถือหุ้น แต่แบรนด์เล็กๆ นั้นได้เปรียบตรงที่สามารถทำสิ่งที่แตกต่างได้รวดเร็วกว่า

8.เสริมพลังแบรนด์ด้วย Influencer
คน Gen Y นั้นมักชอบฟังความคิดเห็นจากคนใกล้ตัว และนอกจากนั้นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีเหล่าคนดังมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและแบรนด์ อาจเป็นการรีวิว สัมภาษณ์ จากเสียงเหล่านี้ก็จะทำให้แบรนด์เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น 

 ที่มา : brandbuffet