Facebook, Microsoft, Twitter และ YouTube ผนึกกำลังต้านภัยก่อการร้าย

Facebook, Microsoft, Twitter และ YouTube ผนึกกำลังต้านภัยก่อการร้าย

Facebook, Microsoft, Twitter และ YouTube ผนึกกำลังต้านภัยก่อการร้าย- wynnsoft solution company limited

Facebook, Microsoft, Twitter และ YouTube ผนึกกำลังต้านภัยก่อการร้าย

Facebook, Microsoft, Twitter และ YouTube ผนึกกำลังต้านภัยก่อการร้าย

Facebook, Microsoft, Twitter และ YouTube ผนึกกำลังต้านภัยก่อการร้าย


เมื่อไม่นานมานี้กลุ่มผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดียอันดับต้นๆ ของโลกอย่าง Facebook, Microsoft, Twitter และ YouTube ได้ร่วมกันออกนโยบายสำคัญอย่างเป็นทางการเพื่อต่อต้านกลุ่มผู้ใช้งานที่หัวรุนแรง และกลุ่มที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ก่อการร้ายบนโลกออนไลน์

สำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรง รวมถึงลดการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าวจากแต่ละแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ เพราะการแพร่กระจายของกลุ่มลัทธิผู้ก่อการร้ายและผู้คลั่งไคล้ความรุนแรงเป็นปัญหาสำคัญ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องร่วมมือกันกำหนดนโยบายและมาตรการโต้กลับต่อกลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าว ทั้งยังเชื่ออีกด้วยว่าการร่วมมือกันแบ่งปันเทคโนโลยีที่สุดยอดด้วยความพยายามอย่างถึงที่สุด จะสร้างผลกระทบต่อการถูกคุกคามโดยเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกันในครั้งนี้เริ่มต้นจากหน่วยงานหลายๆ ฝ่าย ทั้ง EU Internet Forum และ Shared Industry Hash Database ที่ได้หารือร่วมกันกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อสรุปที่ได้จากการประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่ม G7 และสภายุโรป

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะโฟกัสไปที่หลักการสำคัญๆ 3 ข้อดังนี้
     1. การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี (Technological Solutions) ใช้เทคนิคเเมชีนเลิร์นนิงขั้นสูงในการออกแบบการตรวจจับเนื้อหาแบบใหม่ เพื่อจำแนกประเภทข้อมูลว่าเนื้อหาแบบใดควรจะถูกลบออกจากระบบ
     2. การวิจัย (Research) ดำเนินการวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและการตัดสินใจเชิงเทคนิคในอนาคต
     3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge-sharing) นอกเหนือจากการร่วมแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการอย่าง Facebook, Microsoft, Twitter และ YouTube พวกเขายังได้วางแผนในการทำงานร่วมกับภาครัฐ กลุ่มพลเมือง  นักวิชาการ และบริษัทอื่นๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายและหาแนวทางจัดการกับเนื้อหาที่มีความรุนแรงร่วมกัน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Facebook ได้พยายามลบเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกับก่อการร้าย เช่นเดียวกับ Google ที่เริ่มคัดกรองและลบคอนเทนต์เกี่ยวกับความรุนแรงบน Youtube และ Twitter ก็ดำเนินการแบนผู้ใช้งานจำนวนกว่า 376,890 รายที่คาดว่าน่าจะมีส่วนในการสนับสนุนการก่อการร้ายและคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาความรุนแรงในครึ่งปีหลังของปี 2016 ส่วน Microsoft เองก็จะเข้มงวดกับเสิร์ชเอนจิน Bing เช่นกัน

เหล่ากลุ่มผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดียอันดับต้นๆ ของโลก ได้ร่วมกันช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยกำจัดและต่อต้านเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรง เพื่อให้เรื่องเกี่ยวความรุนแรงและการก่อการร้ายได้ลดน้อยและหายลงไป ส่งผลให้ในอนาคตสังคมโลกจะได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเห็นฟ้องต้องกันมากขึ้น








ที่มา : Thestandard