การหารายได้จาก Google Adsene บนเว็บไซต์

การหารายได้จาก Google Adsene บนเว็บไซต์

การหารายได้จาก Google Adsene บนเว็บไซต์- wynnsoft solution company limited

การหารายได้จาก Google Adsene บนเว็บไซต์

การหารายได้จาก Google Adsene บนเว็บไซต์

การหารายได้จาก Google Adsene บนเว็บไซต์

การหารายได้จาก Google Adsene บนเว็บไซต์
Google Adsene คือ อีกบริการของ Google ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำเว็บไซต์ และเว็บบล็อกสามารถสร้างรายได้ จากเว็บของตนเอง ซึ่งจะเป็นการนำเอาโฆษณาจาก Google มาลงในเว็บไซต์เรา ส่วนมากจะแสดงเป็นแบนเนอร์โฆษณา ซึ่งโฆษณาที่ Google จะนำเอาลงเว็บไซต์ก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันข้อมูลของเว็บไซต์ของคุณด้วย 
คุณสมบัติของเว็บไซต์ที่สามารถสมัคร Google Adsene 
1.ลงชื่อบัญชีในการสมัคร Google Adsene 
2.ระบุเว็บไซต์ที่ต้องการให้มีโฆษณาจาก google
3.กรอกข้อมูล แล้วส่งใบสมัคร จากนั้นให้รอการตรวจสอบจาก Google ว่าเว็บไซต์ของคุณผ่านการตรวจสอบหรือไม่ จึงจะมีโฆษณาจาก Google มาลงในเว็บไซต์ ใช้ระยะเวลา 3 - 7 วัน ในการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลการตรวจสอบไปยังอีเมลของคุณที่ใช้สมัคร

 

*กรณี เว็บไซต์ที่สร้างใหม่ แนะนำให้ใช้งานไปครบหกเดือนเสียก่อนแล้วจึงสมัคร เนื่องจากจะมีโอกาสผ่านการตรวจสอบ ในความน่าเชื่อถือที่สูง จาก Google

ช่องทางรายได้เมื่อคุณสมัคร Google Adsene 
1. มีรายได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ คลิกโฆษณาที่ google ได้นำมาใส่ลงเว็บไซต์ ทั้งนี้โฆษณาต่อคลิกจะได้ราคาไม่เท่ากัน เนื่องจาก Google Adwords จะเป็นผู้ให้ความสำคัญและราคาของแต่ละโฆษณาไม่เท่ากันอีกด้วย
2.เมื่อมีผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ จะเกิดรายได้ก็ต่อเมื่อ มีผู้เข้าใช้งานครบ 1,000 ครั้ง และคลิกไปยังโฆษณาของ google
3.หากไม่มีผู้ใช้งาน คลิกไปยังโฆษณาของ Google เจ้าของเว็บไซต์ก็จะไม่มีรายได้เกิดขึ้น