เขียน Content อย่างไรให้โดนใจ

เขียน Content อย่างไรให้โดนใจ

เขียน Content อย่างไรให้โดนใจ- wynnsoft solution company limited

เขียน Content อย่างไรให้โดนใจ

เขียน Content อย่างไรให้โดนใจ

เขียน Content อย่างไรให้โดนใจ


Content ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตาม เหล่านักเขียน Content คงเคยได้ยินคำว่า Content is King กันเป็นอย่างดี เพราะ Content คือสิ่งที่สามารถกำหนดตัวแปรทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ธุรกิจสมัยนี้จึงให้ความสำคัญกับ Content มากเป็นพิเศษ 

การเขียน Content ที่ดีนั้นต้องมีความสดใหม่ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพราะผู้ใช้งานมักค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่าน Search Engine ดังนั้นจำเป็นต้องทำให้เกิดความประทับใจต่อ Content เพราะคนส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบ Content ยาวๆ จึงต้องทำให้โดนใจผู้อ่านด้วยเทคนิคต่อไปนี้ 

1.อ่านง่าย สบายตา
การเขียน Content ต้องให้ความสำคัญกับวรรคตอน ช่องว่าง ถึงแม้เนื้อหาของ Content จะดีสักเพียงใดแต่การเว้นวรรค แบ่งช่องว่าง จะทำให้อ่านได้สบายตามากขึ้น หากไม่มีการแบ่งช่องว่างและเขียนติดกันจนเกินไป เนื้อหาแต่ละย่อหน้านั้นมีมากเกินไปก็ทำให้มีความน่าเบื่อและปิดบทความเหล่านั้นไปได้

2.เนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค
Content ที่ดีต้องไม่ใช่การอ่านสนุกหรือเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว ต้องมีเนื้อหาที่สามารถดึงดูดผู้บริโภค หรือสามารถให้ความรู้ สาระ ที่ผู้บริโภคนั้นต้องการได้ และสิ่งสำคัญคือเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการด้วย

3.มีความสม่ำเสมอและจริงใจ
ความสม่ำเสมอในที่นี้ หมายถึง ระยะในการปล่อย Content ใหม่ๆ ต้องมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เนื้อหาที่เขียนก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงผู้บริโภค

4.คุณค่าและความสำคัญ
สร้างเนื้อหา Content ที่มีคุณค่าก็จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอน คำพาดหัวและคำโปรยมีความสำคัญ เพราะสามารถดึงดูดผู้อ่านได้เกินกว่า 50% และอีกทั้งคำพาดหัวและคำโปรยเปรียบเสมือนกับการไฮไลท์ที่สำคัญและสรุปออกมาเป็นใจความสำคัญของ Content

5.มีการแยกแยะ
ควรแยกแยะการเขียน Content เชิงปฏิวัติ เชิงแนวคิด เชิงพัฒนาตัวเอง เป็นต้น เพราะแต่ละส่วนนั้นจะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น Content เชิงธุรกิจ เชิงการตลาด การเงิน ในส่วนของสิ่งเหล่านี้ผู้ค้นหาข้อมูลย่อมต้องการนำไปใช้จริงในเชิงปฏิบัติ ข้อควรรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆ ซึ่งในแต่ละเชิงการเขียนนั้นก็จะให้ข้อคิดที่แตกต่างกันออกไป

6.ใช้ตัวเลขเป็นตัวนำ
การนำเสนอรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้อ่านนั้นสามารถแยกย่อย Content ได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนก็สามารถเขียนได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความน่าสนใจให้กับ Content 

7.ทันสมัยอยู่เสมอ
การเขียน Content ควรเน้นที่ไม่มี Shelf Life (อายุของเนื้อหา) สามารถนำไปเผยแพร่ได้ตลอดและสามารถกลับมาอ่านได้ตลอด Content ที่ดีนั้นจะไม่มีคำว่าล้าสมัย หากมีเหตุการณ์ที่เป็นกระแสก็สามารถนำเรื่องราวเหล่านั้นเป็นบทนำใน Content เป็นการแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์และ Content ของเรานั้นมีความทันสมัย

8.Free
นำเสนอข้อมูลแบบฟรีๆ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าแบรนด์ของเราเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้น อย่ากลัวที่จะแจกข้อมูลที่มีประโยชน์แบบฟรีๆ เพราะถ้าหากทำได้ดีจริงผู้บริโภคก็จะเริ่มไว้วางใจในแบรนด์ของเรามากขึ้น

9.ปรับแต่ง
เขียน Content ในเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย เพราะ Content นั้นให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ในความเป็นจริงนั้นไม่มี Content ใดที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้ใน Content เดียว แต่สิ่งที่ต้องทำคือเขียน Content แต่ละรูปแบบให้ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างๆ ให้บรรลุจุดประสงค์แต่ละข้อไป และ วิธีเขียน Content นี้เองจะเป็นอีกสุดยอดวิธีที่ช่วยให้ผู้อ่านสั่งซื้อสินค้าของเว็บไซต์คุณทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมากในอนาคต

Content ในปัจจุบัน มีการนำเสนอที่น่าสนใจและหลากหลาย ซึ่ง Content นี้มันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม อีกทั้ง Content สามารถเพิ่มกลยุทธ์ หรือการตลาดอื่นๆ เข้าไปแฝงได้ แต่การที่จะดึงดูดผู้อ่านในแว๊บแรก อาจต้องจัดและแบ่งวรรคตอนให้ดี มีเนื้อหาเหมาะสม ไม่ยาวจนเกินไป และไม่สั้นจนเกินไป มีความน่าอ่าน เพื่อให้ในอนาคตผู้บริโภคอยากกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีก สื่งที่สำคัญที่สุดการเขียน Content นั้นต้องมีความสดใหม่ ทันสมัย อัปเดตอยู่ตลอดเวลาที่มา : articleheros