โพสต์อย่างไรให้คนกด Like

โพสต์อย่างไรให้คนกด Like

โพสต์อย่างไรให้คนกด Like- wynnsoft solution company limited

โพสต์อย่างไรให้คนกด Like

โพสต์อย่างไรให้คนกด Like

โพสต์อย่างไรให้คนกด Like


หลายคนส่วนใหญ่อาจมีความรู้สึกว่า เมื่อเราทำการโพสต์ Social สิ่งที่เราต้องการนั่นอาจจะหนีไม่พ้นการกดไลค์จากเพื่อน หรือกลุ่มคนที่พบเห็น เช่นเดียวกันกับร้านค้าส่วนใหญ่ก็ต้องการได้รับความสนใจจากลูกค้าหรือที่ผู้ผ่านไปมาเช่นกัน และมีใครทราบหรือไม่ว่าปัจจัยที่มีความสำคัญในการโพสต์บนเฟสบุ๊กนั้นคืออะไรบ้าง และอาจไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอในส่วนต่างๆ เหล่านี้ แต่รู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กน้อย ก็สามารถเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับธุรกิจของเราได้

เว็บไซต์ Kissmetrics.com ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโพสต์บน Facebook ว่าควรทำอย่างไรถึงจะมียอดการ Like และยอด Like ที่เพิ่มขึ้น เพราะยอดไลค์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะแสดงถึงความเป็นที่นิยม สนใจของผู้บริโภคแล้ว ยังหมายถึงการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์จากผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการบ่งบอกได้ว่าโพสต์ของเรามีประสิทธิภาพในการทำการตลาดมากเพียงใด 

สำหรับปัจจัย 2 ข้อที่ต้องให้ความสำคัญในการโพสต์ Facebook ได้แก่ สิ่งที่เราได้ทำการโพสต์ และ ช่วงเวลาในการโพสต์ และในส่วนของสิ่งที่เราจะทำการโพสต์นั้น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ รูปแบบของเนื้อหา ลักษณะของเนื้อหา และความยาวของข้อความที่ทำการโพสต์ลงไป และสิ่งที่สามารถดึงความสนใจของผู้ที่ผ่านไปมาได้อย่างชัดเจนที่สุด คือ รูปภาพ

จากผลสำรวจระบุได้ว่า การโพสต์รูปภาพบน Facebook นั้นจะช่วยเพิ่มความสนใจ และยอดการกด Like ได้มากกว่าปกติถึง 53% รวมไปถึงยังมีการเพิ่มจำนวนคอมเมนท์ถึง 104% และอัตราการคลิก (CTR) ถึง 84% และในส่วนของการโพสต์ด้วยข้อความ ควรมีความยาวที่เหมาะสมและมีความยาวเฉลี่ยไม่เกิน 80 ตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) อีกทั้งพบว่าข้อความเหล่านั้นมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคได้มากกว่ากลุ่มข้อความที่มีความยาวประมาณ 81 ตัวอักษรขึ้นไปถึง 66% และลักษณะการโพสต์โดยใช้การตั้งคำถาม จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเกี่ยวกับคอมเมนท์ได้ 100% 

ปัจจัยต่อมาคือ ช่วงเวลาในการโพสต์ จากผลสำรวจ (ข้อมูลของต่างประเทศ) พบว่า วันพุธนั้นเป็นวันที่เหมาะแก่การโพสต์บน Facebook มากที่สุด และควรจะเป็นช่วงเวลาบ่าย 3 โมง รวมไปถึงช่วงเวลาประมาณ 11 โมงถึง 2 ทุ่ม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ตรงกับข้อมูลในประเทศไทย ดังนั้นอาจทำการศึกษาจากการโพสต์ของธุรกิจเราเอง เพื่อสังเกตว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นให้ความสนใจกับโพสต์ของเรา และปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ในช่วงเวลาใด

อีกทั้งการโพสต์นั้นควรมีความถี่ที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป และสำหรับในแต่ละวันนั้นควรทำการโพสต์เฉลี่ยไม่เกิน 1-2 ครั้ง ซึ่งการโพสต์ประมาณนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคนั้นมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ หรือคอมเมนท์ได้มากกว่า การโพสต์ที่มีจำนวน 3 ครั้งขึ้นไปถึง 40% นั่นเอง และยังพบว่าภายใน 1 สัปดาห์การโพสตืเฉลี่ยที่ 1-4 ครั้ง จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟนเพจได้เพิ่มขึ้นถึง 71%

สิ่งที่สำคัญจากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว นอกจากสิ่งที่โพสต์และช่วงเวลาโพสต์ เราจำเป็นต้องสำรวจจากกลุ่มลูกค้าและผู้ที่ติดตาม Facebook ของธุรกิจเราด้วยว่า รูปแบบของเนื้อหารวมไปถึงช่วงเวลาที่โพสต์นั้นแบบใดมีการตอบรับและได้รับปฏิสัมพันธ์มากที่สุดกว่าทุกช่วงเวลา เพื่อให้เราได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับใช้กับธุรกิจของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจในอนาคต

 

 
ที่มา : thumbsup