Mobile user คาดแตะ 5.5 พันล้านคนในปี 2022

Mobile user คาดแตะ 5.5 พันล้านคนในปี 2022

Mobile user คาดแตะ 5.5 พันล้านคนในปี 2022- wynnsoft solution company limited

Mobile user คาดแตะ 5.5 พันล้านคนในปี 2022

Mobile user คาดแตะ 5.5 พันล้านคนในปี 2022

Mobile user คาดแตะ 5.5 พันล้านคนในปี 2022


สิ่งหนึ่งที่เหล่านักการตลาดให้ความสนใจ คือตัวเลขหนึ่งของการใช้งานสมาร์ทโฟนที่คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 63% หรือเท่ากับ 2 ใน 3 ของกลุ่มประชากรที่ได้ทำการสำรวจ ทั้งสิ้น 52 ประเทศจากทั้งหมด 240 ประเทศทั่วโลก และผลการวิจัยของ Zenith ได้ระบุว่าตัวเลขเหล่านี้นั้นมีผลกระทบต่อการจัดสรรค์ค่าโฆษณาออนไลน์ของนักการตลาดตั้งแต่ปี 2017 อยู่ที่ 53% มีแนวโน้มว่าปี 2018 จะเพิ่มขึ้นเป็น 59% และปี 2019 เพิ่มขึ้นเป็น 62% หากตัวเลขนี้เกิดขึ้นจริงยอดค่าใช้จ่ายโฆษณาบนสมาร์ทโฟนจะเพิ่มขึ้นถึง 156,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019

ส่วนมุมมองของ Jonathan Barnard ผู้อำนวยการฝ่าย Global Intelligence ของ Zenith ได้มองว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนนั้นสามารถเปรียบได้กับช่องทางพื้นฐาน และตลาดเหล่านี้เริ่มจะอิ่มตัวและอาจมีอัตราลดลงได้ เช่นกันเมื่อมองทั่วโลกจะพบว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ต  ดังนั้นโอกาสที่จะเติบโตของวงการโฆษณาจึงจำเป็นต้องทำให้การตลาดได้ขยับขยายไปยังกลุ่มประเทศเหล่านั้นให้ได้ ในส่วนของตัวเลขของ Zenith ยังพบว่าพื้นที่ที่มีประชากรใช้งานสมารทโฟนมากที่สุดคือ นอร์เวย์ 94% ไต้หวัน 93% ฮ่องกง 92% และในปี 2022 ที่มีการคาดว่าตัวเลขของ Mobile User นั้นจะเพิ่มขึ้นถึง 5.5 พันล้านคน โดยมาจากผู้ใช้งานในจีนและอินเดีย

จากข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นว่า ทุกประเทศในโลกเริ่มมีการปรับตัวและรับเทคโนโลยี รวมไปถึงความทันสมัยต่างๆ เข้าไปในชีวิตประจำวันบ้างแล้ว เมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าก็ย่อมจะแทรกซึมเข้ามาไปในทุกกิจกกรมต่างๆ อาทิ ความบันเทิง การช้อปปิ้ง การศึกษาหาความรู้ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องมีสมาร์ทโฟนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

เช่นเดียวกับประเทศไทยและการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือ รวมทั้งสิ่งแปลกใหม่ที่เข้ามาทำให้ผู้คนเกิดการเรียนรู้และตื่นตัวมากขึ้นในเทคโนโลยี มีการมองที่เปลี่ยนไปและทำให้คนในสังคมได้มองว่าการทันเทคโนโลยีคือสิ่งที่ทำให้ตัวเราเองนั้นมีความทันสมัย เท่าทันสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียมกับผู้อื่น สังคมได้ก้าวหน้าและเปลี่ยนไปตามผู้คนในสังคม วิถีชีวิต รวมไปถึงการใช้ชีวิตต่างๆ เช่นกัน

การคาดการณ์ที่คาดว่ามีแนวโน้มในการใช้สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี มีความน่าจะเป็นที่ดูเป็นไปได้สูงอยู่พอสมควรเช่นเดียวกัน ดังนั้นเหล่านักธุรกิจทั้งหลายจำเป็นต้องจำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในการทำธุรกิจ และการทำการตลาดให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอื่นๆ ให้มากที่สุด เพื่อหวังว่ายอดขาย ผลกำไร ความก้าวหน้าทางธุรกิจที่จะได้มีการเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

 

 
ที่มา : thumbsup