การขายของออนไลน์จำเป็นต้องมีภาพถ่ายที่สวยงามจริงหรือ

การขายของออนไลน์จำเป็นต้องมีภาพถ่ายที่สวยงามจริงหรือ

การขายของออนไลน์จำเป็นต้องมีภาพถ่ายที่สวยงามจริงหรือ - wynnsoft solution company limited

การขายของออนไลน์จำเป็นต้องมีภาพถ่ายที่สวยงามจริงหรือ

การขายของออนไลน์จำเป็นต้องมีภาพถ่ายที่สวยงามจริงหรือ

การขายของออนไลน์จำเป็นต้องมีภาพถ่ายที่สวยงามจริงหรือ


สินค้าออนไลน์คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เหล่านี้จึงทำได้แค่รูปภาพสินค้า และรายละเอียดของสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเพียงเท่านั้น รูปภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผู้ประกอบการหลายท่านได้จ้างคนที่ชำนาญเฉพาะทางเพื่อเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพสินค้า หรือการทำโฆษณาต่างๆ เป็นต้น

หลายท่านอาจยังไม่รู้ว่ารูปภาพนั้นมีส่วนในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าอย่างไร ถ้าถูกถามว่าสินค้าที่มีภาพสินค้าสวยงาม กับ สินค้าที่ใช้เพียงกล้องมือถือถ่ายและไม่ชัดเจน เราก็ต้องเอนเอียงไปทางสินค้าที่มีภาพสินค้าที่สวยกว่ากันอยู่แล้ว เพราะรูปภาพสินค้าที่สวยมากสามารถสะท้อนต่อแบรนด์ได้ว่าแบรนด์ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้าง การใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเช่นกัน

บางสินค้าอาจไม่จำเป็นต้องมีรูปภาพที่สวยงามอะไร เพราะสินค้าเหล่านั้นอาจเป็นการตั้งใจขายของบุคคลกลุ่มเล็ก ที่ประกาศขายตามกลุ่มหรือแหล่งฝากขายสินค้าต่างๆ แต่สิ่งที่ต้องมีนั่นก็คือความชัดเจนในรูปภาพ รายละเอียดต่างๆ ของสินค้าภายในรูปภาพ และที่สำคัญคือคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าเพื่อประกอบรูปภาพมากกว่า

เช่นเดียวกันหากรูปภาพสินค้าของเรานั้นมีความสวยงาม สะดุดตา ก็จะสามารถดึงลูกค้าได้แม้ว่าจะไม่ได้มีความสนใจในสินค้าเหล่านั้นตั้งแต่แรก เพราะความน่าสนใจภายในรูปภาพนั้นๆ และตัวสินค้านั่นเอง ดังนั้นในการทำการขายสินค้าออนไลน์ ต้องให้ความสำคัญกับรูปภาพ เพราะจะเป็นส่วนที่สำคัญต่อการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าต่อไปนี้หรือไม่ ในขณะเดียวกันควรมีรูปภาพที่หลากหลายสไตล์ ไม่ใช่เพียงแค่ตัวสินค้าเดี่ยวๆ อาจมีการปรับเสริมเติมแต่ง หรือการนำสินค้าไปอยู่ในสถานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับภาพลักษณ์ของสินค้าได้อีกด้วย

 

 

 


 

รูปภาพ : Pinterest