Traditional marketing vs Digital marketing

Traditional marketing vs Digital marketing

Traditional marketing vs Digital marketing- wynnsoft solution company limited

Traditional marketing vs Digital marketing

Traditional marketing vs Digital marketing

Traditional marketing vs Digital marketing


เพราะปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว นักการตลาดทั้งหลายจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคเหล่านี้ด้วย เพราะทุกการเคลื่อนไหวของนักการตลาดมีผลต่อธุรกิจเสมอ เมื่อเราต้องการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ การปรับจึงเป็นสิ่งำคัญ และการตลาดทั้งสองแบบต่อไปนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น 

Traditional marketing คือ การตลาดแบบดั้งเดิม โดยการตลาดแบบนี้คือการทำการตลาดโดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และเป็นการใช้ช่องทางออฟไลน์ต่างๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นการสื่อสารไปยังผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งการตลาดแบบดั้งเดิมยังเป็นการสื่อสารเพียงด้านเดียวอีกด้วย ซึ่งทำให้การได้รับฟีดแบกต่างๆ หรือผลลัพธ์ก็จะค่อยข้างช้า และการทำการตลาดแบบดั้งเดิมนี้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงและมีการใช้ระยะเวลานานในการทำการตลาดแบบนี้กว่าจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้นั่นเอง

การสื่อสารแบบทางเดียวในการตลาดแบบดั้งเดิมนี้ เช่น การโฆษณาผ่าโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงการแจกโบรชัวร์ การติดป้ายโฆษณาตามที่ต่างๆ ซึ่งลูกค้านั้นจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดได้ เพราะว่านี่เป็นการสื่อสารทางเดียว และได้รับสารอยู่ฝ่ายเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่แม่นยำ และใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่จะสามารถความน่าเชื่อถือได้มากกว่าการทำการตลาดแบบอนไลน์ เนื่องจากลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่าธุรกิจของเรานั้นมีตัวตน

Digital marketing คือ การตลาดแบบดิจิทัล คือการมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์ โปรโมท เผยแพร่ข้อมูล โดยวิธีการเหล่านี้นั้นทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย เป็นช่องทางที่ทำให้ลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจนั้นสามารถเข้าถึงกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้น อีกทั้งสามารถเก็บรวมรวบข้อมูล ความคิดเห็น และกระแสต่างๆ ของลูกค้าเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขในธุรกิจของเราได้อย่างทันท่วงที เป็นการทำการตลาดที่ใช้เงินทุนค่อนข้างต่ำ สามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาอีกด้วย ด้วยความที่เป็นโลกออนไลน์ทำให้จึงทำให้วัดผลได้อย่าง Real-time และแม่นยำ

สิ่งที่เป็นข้อเสียเปรียบของการตลาดแบบดั้งเดิม คือเรื่องของความน่าเชื่อถือ เนื่องจากข้อมูลบนโลกออนไลน์นั้นสามารถสร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อีกทั้งมีข้อมูลมากมายที่อาจทำให้ความน่าเชื่อถือของโลกออนไลน์น้อยลง ดังนั้นลูกค้าอาจมีการใช้เวลาในการตัดสินใจและศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นให้มั่นใจ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อสินค้า อีกทั้งก็มีข้อดีคือความเป็นโลกออนไลน์ที่ทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว และทั้งนี้หากสินค้าของเรา รวมไปถึงการตลาดที่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ก็จะทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นจากการบอกต่อของกลุ่มลูกค้า เหล่านี้ถือว่าเป็นกำไรสองต่อที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ 

ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว การตลาดแบบดั้งเดิมก็ยังมีความน่าสนใจและมีความจำเป็นต่อบุคคลบางกลุ่มในสังคมไทยอยู่ การนำทั้งสองการตลาดมาผสมผสานและใช้งานให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค น่าจะเป็นหนทางที่เป็นไปได้มากกว่า อีกทั้งต้องสำรวจด้วยว่ากลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนั้นเป็นใคร จากนั้นทำการปรับให้เหมาะสม เพื่อให้การตลาดของเรานั้นออกมาสมบูรณ์แบบและไม่เสียเวลา หรือเสียเงินในการทำตลาดโดยเปล่าประโยชน์ 
ที่มา : dreamrev