มารู้จัก M-Commerce กันเถอะ

มารู้จัก M-Commerce กันเถอะ

มารู้จัก M-Commerce กันเถอะ- wynnsoft solution company limited

มารู้จัก M-Commerce กันเถอะ

มารู้จัก M-Commerce กันเถอะ

มารู้จัก M-Commerce กันเถอะ


ด้วยเทคโนโลยีทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการซื้อขายออนไลน์เกิดการรุ่งเรืองและมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ตามความสะดวกสบายและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน จึงทำให้การซื้อขายออนไลน์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน

M-Commerce นั่นก็คือ การดำเนินกิจกรรมทางการเงินโดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ หรือการค้าขายตามระบบ E-Commerce ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความแตกต่างจาก E-Commerce คือใช้อุปกรณ์พกพาไร้สายเป็นเครื่องมือสั่งซื้อ ขายสินค้า ทั้งการซื้อสินค้าที่เป็นรูปะรรมและนามธรรม รวมทั้งการรับ – ส่งอีเมล

M-Commerce เป็นตัวช่วยเร่งอัตราการเติบโตให้กับการดำเนินธุรกรรมทางผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้เร็วกว่าการใช้เทคโนโลยี E-Comerce โดยขอบเขตของ M-Commerce ครอบคลุมทั้งการดำเนินธุรกรรมระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจ กับผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (B2C หรือ Business to Customer) และระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจด้วยกันเอง (B2B หรือ Business to Business)

M-Commerce หรือ Mobile Commerce เป็นเทรนด์ธุรกิจมาที่มาแรงแซงทางโค้งมากในปี 2017 นี้ เพราะโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นสามารถพกพาไปได้ทุกที่ไม่จำกัด จึงทำให้การค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นมีความเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งอินเทอร์เน็ตในยุคนี้มีการพัฒนาให้ประสิทธิภาพการใช้งานสูงขึ้น จึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและทำให้เห็นว่ามีแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ M-Commerce นั้นประสบความสำเร็จ นั่นก็คือ ความก้าวหน้าของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้สามารถสร้างบริการ M-Commerce ได้ซึ่งสะดวกและไม่ยุ่งยากเท่ารูปแบบ E-Commerce ผนวกกับความสามารถของอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้เองที่น่าจะตรงกับพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันมากที่สุด นอกจากนี้การจดจำข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน อาทิ ความชอบส่วนตัว, เลขที่บัตรประจำตัวที่สำคัญ หรือแม้แต่กีฬาที่ชอบ ฯลฯ ซึ่งหากผู้ใช้บริการอนุญาตให้มีการเปิดเผยกับแหล่งให้บริการข้อมูล M-Commerce ก็จะทำให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกมากมาย

M-Commerce เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจไปตามยุคสมัย เพราะมีการพัฒนา ก้าวหน้าอยู่เสมอ และธุรกิจรูปแบบนี้นั้นสามารถปรับปรุงให้ตอบสนองต่อลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งค่านิยมส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่มีการใช้สมาร์ทโฟนกันเป็นส่วนใหญ่ในการทำกิจกรรมบนโลกออนไลน์ รวมไปถึงการซื้อขายสินค้าต่างๆ บนโลกออนไลน์ด้วยเช่นกัน
 ที่มา : believelove