Big Data เครื่องมือธุรกิจในอนาคต

Big Data เครื่องมือธุรกิจในอนาคต

Big Data เครื่องมือธุรกิจในอนาคต- wynnsoft solution company limited

Big Data เครื่องมือธุรกิจในอนาคต

Big Data เครื่องมือธุรกิจในอนาคต

Big Data เครื่องมือธุรกิจในอนาคต


โลกของเรามีการผลิตข้อมูลข่าวสารอย่างมากมาย ส่งผลให้เทคโนโลยีและดิจิทัลเกิดความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมาจากข้อมูลเปิดใน Social Media ของคนทั่วโลก จากบริการของ Facebook, Youtube, Google เป็นต้น รวมไปถึงข้อมูลที่ผลิตจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ หลายหมื่นล้านชิ้นทั่วโลก โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สร้างความท้าทายต่อองค์กรภาครัฐทุกประเทศที่จะต้องทำการปรับตัวอย่างมาก 

ในขณะเดียวกันที่ธุรกิจของเราเข้าสู่บริการออนไลน์มากขึ้นเท่าไหร่ ข้อมูลเหล่านี้ก็ยิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจมากขึ้น ข้อมูลคนเข้าชมเว็บไซต์ การซื้อสินค้า ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น อายุ เพศ สินค้าที่เข้าชมบ่อย สินค้าที่ถูกพูดถึง ข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิมากที่สุดได้ เช่น แนวโน้มธุรกิจ, พฤติกรรมของลูกค้า, แนวโน้มการขาย และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีและข้อจำกัดที่สร้างขึ้นมา

ตัวอย่าง ข้อมูล Big data ที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง ที่สามารถนำมาวิเคราะห์เชิงเพิ่มประสิทธิภาพในการขายได้
- ข้อมูลการโฆษณา (Online Ads Data)
ข้อมูลที่ได้มาจาก การทำโฆษณาในช่องทางต่างๆ ที่เราจะสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำจากระบบโฆษณาออนไลน์ โดยข้อมูลที่ได้ ได้แก่ จำนวนครั้งการแสดงโฆษณา, จำนวนคนคลิก, โฆษณาแสดงที่ไหน, คนที่คลิกเป็นใคร, คลิกมาจากอุปกรณ์อะไร เป็นต้น
- ข้อมูลคนเข้าเว็บไซต์ (Web Traffic)
ข้อมูลที่ได้การคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์หรือช่องทางทางออนไลน์ ได้แก่ วัน-เวลา, มาจากที่ไหน,  มาจากช่องทางไหน, ใช้เวลานานเท่าไร, หนีออกไปตอนไหน ที่หน้าใด เป็นต้นข้อมูลส่วนนี้จะสามารถได้มาจาก การติดตั้งเครื่องมือวัดข้อมูลคนเข้าเว็บไซต์ ได้แก่ Google Analytics, Truehits.net
- ข้อมูลการซื้อสินค้า (Purchasing Data)
ข้อมูลที่ได้มาจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในระบบของเรา ได้แก่ สินค้าอะไร, ราคาเท่าไร, ซื้อตอนไหน, จ่ายเงิน-ส่งสินค้าด้วยวิธีอะไร, ฯลฯ
- ข้อมูลของผู้ซื้อ (Customer Data)
ข้อมูลผู้ซื้อที่ให้ตอนซื้อสินค้าหรือข้อมูลสมาชิกโดยมีข้อมูลได้แก่ ชื่อ, อายุ, เพศ, อยู่จังหวัดไหน, ฯลฯ

เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันทั้ง เดือน ทั้งปี หรือ หลายๆ ปี เราจะมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มากมายมหาศาล ที่สามารถวิเคราะห์ได้ถึง ประสิทธิภาพของการทำการตลาดและโฆษณา, การขายของ, พฤติกรรมของผู้ซื้อ ของกลุ่มเป้าหมาย, กลุ่มสินค้าที่ขายดี หรือขายไม่ดี ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ในการทำให้ การวัดผลและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแม่นยำและได้ผลดีมากขึ้น

ปัจจัยสำคัญในการเก็บข้อมูลมาทำ Big data
- ปริมาณข้อมูล (Volume) ซึ่งกล่าวถึงปริมาณข้อมูลนั้นก็จำเป็นต้องมากพอเพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปวิเคราะห์ มองเห็นถึงภาพรวมของสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นต้องหาและดึงข้อมูลที่เข้ามาให้มากที่สุด เพื่อสร้างช่องทางและสามารถดึงข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
- ความเร็วและความสดใหม่ของข้อมูล (Velocity) ข้อมูลที่สดใหม่และรวดเร็วจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาสำคัญ สามารถนำไปใช้และตัดสินใจได้อย่างทันที เพราะข้อมูลที่เก่าเกินไปอาจใช้ไม่ได้ในบางธุรกิจ
- ความหลากหลายของข้อมูล (Variety) ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่เราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกิดผลลัพธ์ และนำไปต่อยอดได้
- คุณค่าของข้อมูล (Value) ข้อมูลที่เก็บมาควรมีค่า มีความหมาย อีกทั้งต้องสามารถวิเคราะห์ได้ เพื่อให้ไม่เสียเวลา ไม่เสียต้นทุนมากเกินไป

การนำข้อมูล Big data มาใช้ในธุรกิจจะทำให้สามารถพัฒนาและมองภาพรวมของธุรกิจได้  เมื่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ไม่ยากแล้ว เราก็ต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้ธุรกิจมีความเป็นมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด
ที่มา :  pawoot