ตั้งชื่อแบรนด์ยังไงให้เป๊ะปัง

ตั้งชื่อแบรนด์ยังไงให้เป๊ะปัง

ตั้งชื่อแบรนด์ยังไงให้เป๊ะปัง - wynnsoft solution company limited

ตั้งชื่อแบรนด์ยังไงให้เป๊ะปัง

ตั้งชื่อแบรนด์ยังไงให้เป๊ะปัง

ตั้งชื่อแบรนด์ยังไงให้เป๊ะปัง


เมื่อมีธุรกิจผุดขึ้นยิ่งกว่าดอกเห็ด การพัฒนาเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจต่างๆ จึงมีหนทางที่เพิ่มและหลากหลายมากขึ้น กลายเป็นทางเลือกที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับตนมากที่สุด ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิธีการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่มีความทันสมัยของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีเงื่อนไขในซื้อสินค้าและเลือกสินค้ามากกว่าเดิม ผู้ประกอบการจึงต้องมีปรับตัวและเรียนรู้ให้เท่าทันความทันสมัยนี้ด้วย

ผู้บริโภคหลายท่านใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต สถานที่ผลิต สถานที่ขาย บรรจุภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ สินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรใส่ใจและให้รายละเอียดความสำคัญกับทุกขั้นตอน เพราะแบรนด์ที่อยู่ตลาดทั่วไปนั้นอาจเป็นความเหมือนกันซ้ำๆ เดิมที่ไม่ได้เร้าใจลูกค้าสักเท่าไหร่ แต่ล้วนอาศัยความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่มีมาอย่างยาวนาน 

คนไทยส่วนใหญ่เปิดใจและยอมรับในความเป็นแบรนด์ที่เกิดใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแล้ว การสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์จึงว่ามีส่วนสำคัญมากเช่นกัน ความแปลกใหม่ในทุกรายละเอียดจะเป็นการสร้างภาพจำของแบรนด์ต่อลูกค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักและพูดถึง ส่งผลให้เพิ่มยอดขายกับทางแบรนด์ ดังนั้นเราอาจจะต้องสร้างภาพจำตั้งแต่โลโก้ของแบรนด์ไปยังชื่อแบรนด์และภาพรวมของสินค้าทั้งหมด 

สำหรับลักษณะทั่วไปในการตั้งชื่อแบรนด์ สิ่งที่ทุกท่านรู้นั่นก็คือ สั้น กระชับ และได้ใจความ รู้ความหมาย จดจำง่าย ไม่ใช่ศัพท์เฉพาะ แต่เรื่องการตั้งชื่อนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ยากกับหลายๆ ท่าน เพื่อให้การตั้งชื่อแบรนด์ง่ายขึ้น เช่นกันสำหรับบทความนี้จะพามาพบกับเคล็ดลับที่ไม่ลับที่จะช่วยให้แบรนด์ของเราจดจำได้ง่ายและเป๊ะปัง

สิ่งที่ควรทำ
- ตั้งชื่อสั้น อ่านง่าย หากยาวเกินไปจะอ่านยากและทำให้ลูกค้าจดจำไม่ได้
- ใช้ชื่อมีความหมาย ทำให้แบรนด์มีคาแรกเตอร์ มีความโดดเด่น 
- ลองอ่านชื่อแบรนด์ดัง จะทราบว่าแบรนด์ดังๆ ทั้งหลายนั้นอ่านง่ายและจดจำได้ง่าย เช่น Tokyo Tsushin Kogyo เปลี่ยนมาเป็น SONY
- ใช้ชื่อที่มีความหมายเดียวในทุกภาษา เพราะหากแปลในภาษาอื่นอาจทำให้แบรนด์ไม่น่าเชื่อถือได้ เช่น ผู้ประกอบการชาวสหรัฐฯ ตั้งชื่อแบรนด์ว่า Gift ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า ของขวัญ  และตรงกับคำว่า Poison ที่แปลว่า ของขวัญในภาษาเยอรมัน
- ให้เพื่อนช่วยเลือก และออกความเห็นว่าชื่อนี้มีความน่าสนใจหรือไม่ จดจำได้ง่าย สะดุดหู หรือไม่เป็นต้น

สิ่งที่ไม่ควรทำ 
- ใส่ชื่อสถานที่ในชื่อแบรนด์ เพราะอาจทำให้ยากในการขยายสาขา แต่หากต้องการใส่ควรให้ธุรกิจมีที่ตั้งถาวร เพื่อป้องกันความสับสนของลูกค้า
- ใช้ชื่อที่มีความหมายเชิงลบ ทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหาย ก่อนตั้งต้องคำนึงชื่อที่บ่งบอกคุณค่าของธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมาย 
- ตั้งชื่อจากคำที่ติดอันดับการค้นหา แต่อย่าลืมว่าอันดับที่อยู่ใน Google นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดตอยู่ตลอด
- หยิบชื่อจริง หรือนามสกุลมาตั้ง เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเพราะหากธุรกิจพัง ผู้ประกอบการอาจรู้สึกว่าตนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความล้มเหลว 
- ตั้งชื่อแปลก ความเป็นจริงแล้วสามารถตั้งชื่อแปลกๆ ได้แต่อย่าลืมว่า ควรนึกถึงธุรกิจที่ทำควรให้มีความสอดคล้อง ไม่ใช่นึกถึงแต่ความเป็นเอกลักษณ์ 
- ใช้ชื่อที่ไม่ชอบ ข้อนี้เป็นข้อต้องห้าม เพราะหากไม่ชอบแต่ต้องทำแบรนด์เป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดความไม่ใช้ใจ อคติ หรือต่อต้านในใจแล้ว

การตั้งชื่อแบรนด์นั้น ควรนำเหตุผลข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งในการคิดและประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความเป็นตัวตนของแบรนด์ มีเอกลักษณ์และไม่ซ้ำใคร และสามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า การตั้งชื่อแบรนด์นั้นต้องชื่อไม่ซ้ำใคร สามารถตั้งเป็น URL ได้และสามารถใช้ได้อย่างไม่มีปัญหา


ที่มา : smethailandclub