Allpackthailand.com

Allpackthailand.com

Allpackthailand.com- wynnsoft solution company limited

Allpackthailand.com
2016-09-08 Pijittra.ict5

Allpackthailand.com
ออลแพค เกิดจากความมุ่งมั่น ที่จะมอบสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนของต้นทุน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้าก่อเกิดรายได้ ลดต้นทุน เพื่อผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง โดยนำประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 10 ปี สรรหาคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีเพื่อนำมาผลิตสินค้า มีคุณภาพ ส่งมอบให้กับลูกค้า พร้อมทั้งแนวทางการตลาด ให้คำปรึกษา เป็นเพื่อนคู่คิด ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องออลแพค เล่งเห็นความสำคัญของ Packaging ที่เปรียบเสมือนหน้าตา สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่าง ตลอดจนช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์นั้นๆ การออกแบบต้องพิจารณาถึงภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ การดึงดูดสายตา ความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า และสามารถชนะคู่แข่งทางการตลาดได้ด้วย ดังนั้น เราจึงมีทีมออกแบบที่มีประสบการณ์ เตรียมไว้ให้บริการและรับคำปรึกษาฟรี

 

Concept Design
การออกแบบเว็บไซต์ Allpackthailand.com เว็บไซต์ที่ผลิตแพ็คเกตของน้ำดื่ม ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์เน้นการใช้งานของ User ( UI ) เพื่อให้ User เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่าย โทนสีหลักของเว็บไซต์คือ เขียว-ขาว-น้ำตาล เพื่อให้เข้ากับสินค้าและตรงกับความต้องการของบริษัท การออกแบบโครงสร้าง เน้นการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและคำนึงถึงกลุ่มเป้าหายเป็นหลัก 

 

Color Tone
69BE4B - E8CDA2

 

Feature Keyword
เว็บดีไซน์ , เว็บไซต์นำเสนอสินค้า